Methode:

Formele Logica

©


Cursus / Training:

Logische Technieken


Scherp uw geest -


Leer snel en exact combinatorisch denken.'Upgrading' van analytisch vermogen -
Op grondslagen van formele logica.

Onderdelen


Inleiding in de Formele logica.
Waarbij vooral aandacht voor nut, reikwijdte en grenzen van formalisering en vormen van logica
voor praktische toepassingen.

Inleiding Propositielogica.
Een onwrikbare grondslag voor redeneren met elementaire beweringen .

Inleiding in de Predikatenlogica.
Een gracieus systeem voor subtiel redeneren over individuen en categorieŽn.

Creativiteit van de Logica.
De logica als eindeloos genuanceerd en flexibel, en vooral een creatief systeem:
een wezenlijk onderdeel van de menselijke verbeeldingskracht!

Logische criteria.
Samenvattend overzicht.

Principes van Logische bewijsvoering.
(O.m. matrix-methode, axioma's, substitutie, deductie).

Principes van Logische weerlegging.
(O.m. modus tollens, resolutie).

• Bewijsmethode voor Propositielogica: de Waarheidswaarden-tabelmethode.

• Bewijsmethode voor Propositielogica: de convergente reductie methode.

• Bewijsmethode voor Predikatenlogica: Inleiding Resolutielogica.
Sophisticated instrument voor toetsing van geldigheid c.q. consistentie van redeneringen.
Met behulp van vele technieken voor super-scherpe denkstappen
(zoals Comprimatie, contractie en reductie, Skolemisatie, Condensatie, subsumptie, unificatie, enz.).

Voorbeelden van bewijzen via Resolutie.

Criteria in Formele logica.
Inzichten in de capaciteiten en kwaliteiten van informatie op verschillende logische niveau's.
Over de ultieme logische criteria:
waarheid, geldigheid, vervulbaarheid c.q. consistentie,
afleidbaarheid bewijsbaarheid, volledigheid, en beslisbaarheid.

Beperkingen van Formele Systemen:
de logica erkent haar eigen grenzen ..
(met bespreking van o.m. B. Russell, K. GŲdel, A. Church, A. Turing, e.a.).

• Dieper inzicht in

bewijsvoering en weerlegging

.

Zie verder ..