Zie verder ..§ Pagina's Propositielogica (PPL).

Alento

Training & Advies

 

-

 

Arc of Essentials ©

 

-

  drs. C.P. van der Velde  

-

  12-11-2015

Dimensie/ vakgebied:

LogicaCursus / training:

Methode Formele Logica

©

Introductie Propositielogica (PPL)Het kader van de propositielogicaDe propositielogica (PPL) is het meest simpele systeem van formele logica. Het bevat de basisregels van de logica, die ten grondslag liggen aan vrijwel alle logische systemen van 'hogere' orde.
Deze regels zijn allereerst van toepassing op het redeneren over elementaire beweringen.

Elementaire beweringen zijn de 'bouwstenen' van alle beweringen in de natuurlijke taal: dat zijn taaluitingen die iets zeggen over een bepaald thema, direct of indirect, impliciet of expliciet. In de natuurlijke taal zijn elementaire beweringen de betekenisrepresentaties van zinnen en bijzinnen, oftewel alle taaleenheden die een zgn. gezegde bevatten. Elk gezegde bevat met name een hoofdwerkwoord of proceswoord: in dynamische vorm (lopen, praten, ..) of statische vorm (de loop, het gesprek, ..). Bij elk proceswoord hoort tenminste één ding dat het proces 'doet': de uitvoerder of agens (grammaticaal is dit het onderwerp van het gezegde in bedrijvende vorm).

In de logica worden elementaire beweringen aangeduid als proposities. Het logische systeem voor het redeneren over proposities heet dan ook de propositielogica (PPL).

De grondslag voor dit systeem werd gelegd door de beroemde Griekse filosoof Aristotelis.

{Nb. Aristotelis (384-322 A.D.) was geboren in Stagira als zoon van Nicomachus, een bekende geneesheer. Hij werd leerling van Plato aan de Academie van Athene, werd leraar van Alexander de Grote aan het Macedonische hof en begon een eigen Lyceum. Onder zijn belangrijkste werken zijn het Organum, bestaande uit zes verhandelingen over logica, Physica, Metaphysica, De Anima , De Ethica, De Poetica, Rhetorica, en een aantal werken over biologie en fysica. Hij stierf in Chalcis. }

C.P. van der Velde © 2004, 2015, 2018.