Methode:

Praktische Logica

©


Cursus / Training:

Logische Vaardigheden


Het versterken - upgrade'n - van analytisch vermogen .
Doel van deze cursusVia logische aanscherping van Uw oordeelsvorming vergroot je je competentie
en verhelder je je inzicht in informatie-analyse, besluitvorming, probleem-oplossing en debat
op alle mogelijke terreinen!

Analyse, opbouw, toetsing van redeneringen over alle praktische problemen.Onderdelen van Praktische Logica:• Principes van Resultaatgerichtheid.
• Systematische Probleem-analyse.
• Constructief Probleem-oplossen.
• Snel checken van redeneringen in de praktijk:
• Logische oordeelsvorming en besluitvorming:
• Solide Oorzaak-gevolg analyse.
• Benutten van verschillende Informatie-typen.
• Haal meer informatie uit taal door ' Psychologische Taal-Analyse' ©.

Onderdelen van Praktische Logica - nader omschreven• Principes van Resultaatgerichtheid.
Richtlijnen en criteria voor functionele informatie, doelen en prioriteiten.

Systematische Probleem-analyse.
'Means-end' analyse. Modelvorming. Strategische benadering.
Doelmatigheid. Testen en optimaliseren van uitkomsten.

Constructief Probleem-oplossen.
Gericht op lange-termijn belangen en doelen.
Het vinden van de cruciale schakel die naar de oplossing leidt.
Invoegen van bouwstenen om het doel te realiseren.

• Snel checken van redeneringen in de praktijk:
met 'Natuurlijke logica'.
Het 'meten' van de grond van conclusies, adviezen en beslissingen.

• Logische oordeelsvorming en besluitvorming: Module ' Logische technieken' ©.
Toepassen van logische wetten: snel, efficiŽnt, accuraat.

• Solide Oorzaak-gevolg analyse.
Richtlijnen voor correcte causale determinatie/attributie, op grond van gecombineerde criteria
- vanuit statistiek, logica en causaliteit.

• Benutten van verschillende Informatie-typen.
Typen en subtypen van informatie, met elk hun eigen mogelijkheden en grenzen van objectiveerbaarheid.
Het herkennen en herstellen van 'informatie-manco's'.

Informatie en taal: Methode ' Psychologische Taal-Analyse' ©.
Het benutten van taal als bron, drager en bewerker van informatie.


Opzet van deze cursusDe cursus 'Praktische Logica' is met name toegespitst op het leren accuraat redeneren en beslissen
met 'fuzzy informatie', die hoort bij zgn. 'open systemen'.
Zoals informatie over complexe psychologische, sociologische, economische vraagstukken.

U leert technieken en vaardigheden voor logische analyse, opbouw en toetsing van redeneringen, betogen en argumentaties.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inzichten:• Algemene structuur van een redenering.
• Open en gesloten systemen van redeneren.
• Kenmerken van een formeel systeem.
• Voordelen van formele regels.
• Basisvormen van gevolgtrekking (inferentie).
• Herleiden van logische operatoren tot implicatie.
• Voldoende, noodzakelijke en gunstige voorwaarden.
• Relaties tussen typen afleidingsregels (nl. chronologisch, causaal, logische implicatie).
• Toepassen van logica in 'open' domeinen'.

Gereedschappen:• Regels voor logische uitvoering van argumentatie en debat.
• Regels voor logische beoordeling/ arbitrage van argumentatie en debat.
• Typen van drogredenen.
• Kritische vragen.
• Corrigeren van ongeldige redeneringen.

Zie verder ..