Alento

Training & Advies

 

-

 

Arc of Essentials ©

 

-

  drs. C.P. van der Velde  

-

  12-11-2015

Dimensie/ vakgebied:

LogicaCursus / training:

Methode Formele Logica

©

Introductie Predikatenlogica (PDL).Uitgangspunten en richtlijnen

.


Inhoud


I.

 

Opbouw van de predikatenlogica.


1.   Het kader van de predikatenlogica

2.  Syntax voor Predikatenlogica.

II.

 

Basiswetten in de predikatenlogica.


3.  Kwantificatie over predicaties.
3.1.  Effecten van kwantificatie op predicaties.
3.2.  Typen van predicaties naar hun kwantortype.

IIb.

 

Basiswetten in de predikatenlogica.


4.  Semantiek voor Predikatenlogica.

Regels voor formulebewerkingen in de Predikatenlogica


Herschrijfregels: Regels voor transformatie onder parafrase/ Equivalentie.

III.

 

Wetten voor logische Normaal Vorm conversies [I].


Syntactische standaardisatie.
5.  Parafrase via Syntactische verandering: binding (Associatief).

6.  Wetten voor Negatief Normaal Vorm (NNF) conversie, in PDL.

Kwantorbewerkingen.


7.  Enkelvoudige transformaties onder parafrase/ Equivalentie.

Wetten voor logische Normaal Vorm conversies [III].


IV.

 

Wetten voor Semantische Parafrase Reductie, in PDL.


8.  Parafrase reductie via Syntactische doublure eliminatie.

9.  Parafrase reductie via Transferente Equivalentie.
10.  Parafrase reductie via 'Niet-fatale' ('pseudo') contradictie.

11.  Substitutie in de Predikaten-logica.

V.

 

Deductieregels: Regels voor transformatie onder degressie.


12.  Semantische argument-reductie, geldig - vanuit term.

13.  Kwantorverplaatsing: Kwantor-volgorde verandering (ongelijkwaardig).

VI.

 

Deductieregels: Regels voor transformatie onder parafrase en/of degressie.


14.  Argument-unificatie /Kwantor-samenvoeging (QJ), geldig - vanuit term.

15.  Argument-differentiatie/ Kwantor-splitsing; (QS), geldig - vanuit term.

16.  Modus ponens (MP).

17.  Syllogisme (sluitrede).