Alento

Training & Advies

 

-

 

Arc of Essentials ©

 

-

  drs. C.P. van der Velde

Dimensie/ vakgebied:

Psychologie


Resultaatgerichte psychologie voor coaching en psychotherapie
Inleiding.

.

Hieronder zal ik een korte uitleg geven van de bruikbaarheid van mijn model en methode

Resultaatgerichte psychologie

speciaal toegespitst voor de praktijk van coaching, psychotherapie, en andere vormen van hulpverlening of begeleiding voor de persoonlijke behoeften van mensen.

Model

Arc of Essentials ©.Dit model is, kort gezegd, opgebouwd als een synthese van psychologie en logica.
Het is bedoeld voor het bevorderen van een optimale balans tussen schijnbare tegenstellingen zoals 'gevoel' en 'verstand ', 'empathie' en 'efficiency', 'subjectief' en 'objectief', etc.. Naar mijn ervaring is dit tegenwoordig voor veel mensen een belangrijk punt in hun leven, zowel privť als in werk. Denk aan de explosieve toename van informatie, zowel qua hoeveelheid, complexiteit als ' hybride' inhoud.
Mijn model is opgezet om een eigentijdse aanvulling te bieden op bestaande kennis en methodiek: door veel meer verheldering van psychologische ideeŽn en veel meer praktische toepasbaarheid van logische technieken.
(

Arc of Essentials ©,

Body of knowledge
).

Methode

Resultaatgerichte psychologieDe belangrijkste uitdaging van coaching, therapie e.d. is voor mij altijd geweest: de cliŽnt te helpen om zichzelf te helpen. Daarbij vind ik het de kunst om in samenwerking een resultaat te realiseren dat naar de zin is van mijn cliŽnt - en dat ecologisch is: in harmonie met de persoon en zijn of haar omgeving, en duurzaam: op langere termijn beklijft.
Met dit voor ogen heb ik een methode 'Resultaatgerichte psychologie' ontwikkeld.
( Methode 'Resultaatgerichte psychologie' ©, korte beschrijving).
Daarbij is het uitgangspunt dat elke casus inhoudelijk absoluut uniek is: zowel de persoon (of sociaal systeem), als de situatie als het probleem. Tegelijk zijn er algemene principes werkzaam om rekening mee te houden, en waar mogelijk te benutten.

De eerste vraag in doelgerichte coaching/therapie betreft de behoeften en doelen van de cliŽnt(en). Wat mij altijd opviel is dat mensen vrijwel altijd hulp vragen om twee hoofdpunten:
• Ze voelen zich niet optimaal: ze willen daarom verbetering van hun levensgevoel of breder gezegd, kwaliteit van subjectieve beleving.
• Ze willen verandering van hun functioneren, maar dit blijkt lastig: ze willen daarom versterking van hun zelfsturing, oftewel meer 'vrije wil' ten aanzien van bepaalde aspecten van hun functioneren.

Daarom staan de begrippen subjectief bewustzijn en vrije wil centraal in mijn model ' Psychologie van de subjectieve beleving'.
( Model 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©, korte beschrijving).

Natuurlijk zijn deze verschijnselen op zichzelf niet logisch. Ze begrijpen vraagt om complexe processen die niet louter analytisch zijn maar ook 'gevoelsmatige' of 'intuÔtieve' aspecten hebben zoals empathie, compassie, respect, integriteit, etc.. Maar het is wel logisch om ze voorop te stellen in de psychologie. Daarom heb ik geprobeerd om ze te voorzien van een stevige filosofische basis.
( 'Theorie van het Subjectief Bewustzijn' ©, korte beschrijving).

Dimensies van informatie in de menselijke ervaringswereldVoor het begrijpen van de problematiek, het afspreken van de doeluitkomsten en het bepalen van de aangewezen methode is uiteraard een veelheid van informatie nodig, afkomstig uit directe observaties gecombineerd met een breed arsenaal aan ervaringen en inzichten. Deze informatie heeft in principe te maken met alle denkbare aspecten van de menselijke ervaringswereld. Ze is dan ook typisch van meervoudige aard: psychologisch, logisch, causaal en communicatief/taalkundig.

1.

 

Psychisch proces.De eerste fase van coaching/therapie betreft de vraag naar de aard en de oorzaken van het probleem. Dit is een kwestie van goede anamnese en diagnostiek. Dat betekent voor mij niet het 'classificeren' en 'etiketteren ' van een 'stoornis', maar het begrijpen van het proces van het ontstaan en het voortduren van het probleem. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar alle belangrijke en bepalende factoren in het psychische functioneren.
Voor dat doel heb ik een 'Tien Factoren Model' ontwikkeld. Dit model blijft zo dicht mogelijk bij de structuur van zintuigen, zenuwstelsel en hersenen: fysieke anatomie, causale werking (functies), en verloop van informatiestromen - als medebepalend voor bewustzijn en zelfsturing.
( Het 'Tien Factoren Model' © , van menselijk functioneren; introductie).

2.

 

Informatie en logica.Meestal krijgen we te maken met een heleboel gegevens van de persoon, of het sociale systeem, van heel uiteenlopende aard. Om deze te verhelderen, te ordenen, te combineren en optimaal te kunnen benutten, en dat in zo'n complexe realiteit, is juist toepassing van logica extra hard nodig. Daarvoor heb ik een selectie uit de logica gemaakt: methode 'Praktische logica'.
( Methode 'Practische Logica' ©, korte beschrijving).

3.

 

Oorzaak-gevolg analyse.Op basis van de diagnostiek en empathisch begrip is de vraag welke interventie het gewenste resultaat zal opleveren. Resultaatgerichtheid betekent ook: tevoren in te schatten in hoeverre een gewenst resultaat echt haalbaar is.
Vervolgens is het belangrijk dat het proces zo doelmatig en doeltreffend mogelijk is, maar ook veilig en prettig. Alles draait hierbij om de vraag welke oorzaken zullen leiden tot welke gevolgen, zowel intern als extern. Dit vraagt om beheersing van causale analyse. Dat is daarom ook een cruciale module in mijn model.
( Methode 'Causale analyse' ©, korte beschrijving:).

4.

 

Communicatie en taalgebruik.Ten slotte willen we een goede informatie-uitwisseling met de cliŽnt, zowel wat betreft 'irrationele' als 'rationele ' inhoud.
• Bij diagnostiek: taaluitingen en non-verbale expressies bieden veel informatie over iemands innerlijke processen.
• Bij interventie: via communicatie kunnen innerlijke processen worden benaderd en beÔnvloed.

Hierbij pas ik een methode toe die ik noem: 'de Kunst van het Niet-manipuleren', die ook uitstekende richtlijnen biedt in systeemtherapie voor partner- en gezinsrelaties, training bedrijfscommunicatie, enzovoorts. Deze is onderdeel van mijn uitgebreide methode 'Psychologische taalanalyse'.
( Methode 'Psychologische Taal Analyse' ©, korte beschrijving).

Tijdens het proces van coaching of therapie kunnen de gestelde doelen en de gekozen methode uiteraard elk moment op basis van feedback informatie worden bijgesteld, verfijnd en geoptimaliseerd.

Nogmaals, het bovenstaande is een heel beknopte beschrijving van model/methode

Arc of Essentials ©

, die hier beperkt is tot de specifieke toepassing voor coaching en therapie. Als je vragen hebt of nieuwsgierig bent naar meer informatie, laat het me alsjeblieft weten en ik zal graag antwoorden en aanvullingen sturen.

Met vriendelijke groet,
Cees van der Velde.


Zie verder ...