Cursus:

Methode voor Psychologische Analyse


Psychologisch ModelEen 'Tien Factoren Model' ©  van het menselijk functionerenIntroductie

(1989 e.v.).

C.P. van der Velde.
5.3: Donderdag 7 sep. 2008 13:03.

Opbouw van het modelUitgegaan wordt van een mensbeeld waarin meerdere factoren in wisselwerking het individueel en sociaal functioneren bepalen.

Met name zijn dit:

(1)

Situatie.


Zowel materiŽle als sociale omstandigheden.

(2)

Genetische aanleg.


Aangeboren sleutelkenmerken, reactiepatronen, talenten, capaciteiten.

(3)

Zintuiglijke waarneming en lichaamsgevoelens.(4)

Lichamelijke toestand en processen.(5)

Geheugen annex leerervaringen.


Levenservaring, ideeŽn en abstracties, vaardigheden en geconditioneerde reacties.

(6)

Bewuste en onbewuste denkprocessen.


Met daarin creatieve fantasie, dromen, logische intuÔties, ratio.

(7)

Bewuste subjectieve beleving.


Bubble of Perception.
Vorming van bewuste voorkeuren, doelen en prioriteiten.

(8)

Bewuste zelfsturing.


Beschikbare speelruimte van bewuste keuzevrijheid ('vrije wil', wilsbeschikking).
Waaronder de keuze om eigen keuzevrijheid te erkennen.
Wat medebepalend is voor de reikwijdte van bewuste verantwoordelijkheid.

(9)

Emotionele en seksuele reactievorming.(10)

Extern waarneembaar gedrag.


Waaronder motoriek, zelf-expressie en communicatie.

De diverse factoren in dit model van het menselijk functioneren bieden aangrijpingspunten voor een groot scala aan uiteenlopende, specifieke vormen en methoden van therapie en/of persoonlijke groei.

Op basis van dit model kan op elk moment tijdens een veranderproces worden bepaald welke resultaten bij een persoon - in de gegeven, unieke situatie - met welke middelen kunnen worden bereikt.
Daarbij ligt de nadruk op doelgerichtheid, effectiviteit, doelmatigheid en elegantie - ofwel het voorkomen van ongewenste bij-effecten en het bevorderen van gunstige uitkomsten die ook op langere termijn stand houden.


Ten Factor Model
Tien Factoren Model van het menselijk functioneren:
Talrijke schakels tussen omgeving en reactie.
(Versimpeld pijldiagram).


Zie verder ..Vraag gerust ..

vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw wensen en situatie.