Model:

Psychologie van de Subjectieve Beleving

©


Introductie van

Psychologie van de Subjectieve Beleving

©:

Voor een completer inzicht in menselijk functioneren.


Een

algemeen theoretisch en praktijkgericht model


van menselijk bewustzijn en functioneren.

De

Psychologie van de Subjectieve Beleving (PSB) ©


wordt gekenmerkt door:

Een geÔntegreerd, samenhangend model:


  van de belangrijkste factoren in het menselijk functioneren;
  zoals waarneming, lichaamsgevoel, emotie/intuÔtie,
  rationaliteit, creativiteit, onbewuste processen.

Een solide Theorie van het bewustzijn:


  Een centrale plaats voor het bewustzijn,
  temidden van materiŽle en immateriŽle factoren.

Fundering op talrijke kennisgebieden:


  o.m. neurofysiologie, cognitieve psychologie, taalwetenschappen,
  logica, westerse en niet-westerse filosofie.

Toepassingen

zijn onder meer:

• Modelvorming en probleemoplossen (analyse en synthese).
• StrategieŽn van doelgerichte en efficiŽnte informatieverwerking.
• Kwaliteit van subjectieve beleving.
• Verbetering van functioneren op allerlei levensgebieden.
• Spirituele psychologie:
  de relatie tussen persoonlijkheid en bewustzijn, c.q. tussen 'ego' en 'ziel'.

Meerwaarde

schuilt in:

Volledigheid: De belangrijke factoren van het menselijk functioneren in kaart gebracht.
Coherentie: Deze factoren zijn in stevige onderlinge samenhang gebracht en in ťťn geÔntegreerd model.
Relevantie: Kwaliteit van subjectieve beleving staat centraal, als krachtigste motivatiebron.
Essentie: Kern is een stevige theorie van het 'echte' bewustzijn.
Realisme: Nauw aansluitend bij feiten en structuren van het zenuwstelsel (neurofysiologie).
Consistentie: Het model is opgebouwd naar ultieme criteria van de logica, zoals vervulbaarheid, geldigheid en beslisbaarheid.
EfficiŽncy: Omwegen en overtolligheden worden zoveel mogelijk vermeden. Overlappingen in termologie, concepten en schemata op de gerelateerde vakgebieden zijn via logische technieken (reductie, unificatie) sterk teruggebracht.
Gebruikswaarde: Een heldere en handige 'routekaart' voor probleem-oplossing en andere creatieve processen.

Onderdelen van

de Psychologie van de Subjectieve Beleving ©.


Theorie van het Subjectief Bewustzijn.
Een pragmatische benadering van rol en functie van bewustzijn in psychische processen -
met name in relatie tot informatiepatronen en neurofysiologie.
Logische analyse en toetsing, via resolutie, van bewustzijnsreducties
(m.n. mind-brain identity, functionalisme, en 'illusie-metaforen').

Het 'Tien Factoren Model' © van het menselijk functioneren.
  De samenhang en wisselwerking tussen psychische factoren
  helder in kaart gebracht.

• Fasestructuur van het psychisch proces.
  Gebaseerd op experimentele psychologie, functieleer e.d..

• Categorisering van psychische inhouden.
  Ontleend aan neurofysiologie, semantiek e.d..

• De Cognitieve Differentiaal ©.
  Niveaus van abstractie en beslisbaarheid in oordeelsvorming.
  Samenvattend overzicht:
  Denkstappen en drogredenen volgens de Cognitieve Differentiaal (1982-2006).

• Subjectiviteit en Objectiviteit in oordeelsvorming over menselijk functioneren.
  Naar een kennistheorie voor de psychologie: de 'semantische empirie' © .
  Inleiding:
  Principes van 'Modelvorming'. Mogelijkheden van kennis, informatie en logica.

Zie verder ..Vraag gerust ..

vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw wensen en situatie.