Model Psychologie van de Subjectieve Beleving

©:  

Uitgangspunten van Psychologie van de Subjectieve Beleving ©:


Een toelichtingDe Psychologie van de Subjectieve Beleving, (afgekort PSB), is een nieuw psychologisch model.
Zoals de naam al aangeeft wordt hierin de kwaliteit van subjectieve beleving centraal gesteld.
Maar dit wŤl stevig ingebed temidden van alle belangrijke materiŽle en immateriŽle factoren die hierop van invloed zijn.

Kenmerkende verschillenEr wordt in deze benadering dankbaar gebruik gemaakt van talrijke aspecten van 'traditionele' benaderingen, die hun werking al goed hebben bewezen. Maar die aspecten worden nu in een nieuwe, heldere samenhang geplaatst.

• De P.S.B. verschilt enerzijds van de gevestigde 'Westerse' psychologie, en reguliere geneeskunde - met name wat betreft hun eenzijdige aandacht voor het materiŽle en het rationele. Daarentegen erkent de P.S.B. volmondig de rol en waarde van het subjectieve, gevoelsmatige en het spirituele in het menselijk functioneren. Ze geeft deze 'zachte' dimensies ook een serieuze, reŽle plaats - in stevige samenhang met de 'objectieve' werking van het zenuwstelsel.

• Anderzijds verschilt de P.S.B. van de 'alternatieve' en de niet-Westerse mensopvattingen en geneeswijzen; vooral waar deze zich al te eenzijdig richten op het geestelijke, het mystieke en/of het gevoelsmatige.
In de P.S.B. wordt juist op realistische wijze rekening gehouden met 'harde' feiten en de 'koele' wetten van de logica.

Zo vormt de P.S.B. een synthese tussen Westerse en niet-Westerse mensbeelden.
Doel is een integratie van materiŽle en immateriŽle aspecten van de persoon en zijn of haar situatie.
Gestreefd wordt naar een optimale combinatie en onderlinge afstemming van emotionele en rationele factoren binnen het unieke individu en zijn omgeving.
Er wordt daarvoor gewerkt aan overbrugging en harmonisering tussen allerlei schijnbare tegenstellingen, zoals:
buitenwereld en belevingswereld; lichaam en geest; verstand en emotie.

MethodeDe P.S.B. is ontworpen om mensen - als individu, in relaties of in groepen - behulpzaam te zijn bij het verwezenlijken van hun doelen op het gebied van emotioneel welbevinden en effectief gedrag.

Uitgangspunt is daarbij dat ieder persoon, iedere situatie, ieder moment en ieder doel welbeschouwd uniek is. Tegelijk kunnen tussen unieke personen op bepaalde punten ook overeenkomsten bestaan.
Daarom kan alles wat ooit bedacht is om iemand verder te helpen, op een bepaald moment voor een ander bruikbaar zijn, in een bepaalde fase op zijn of haar levenspad.
In de P.S.B. wordt dan ook gebruik gemaakt van een uitgebreid scala aan methoden en technieken.

Integraal Model van menselijk functionerenEr zijn natuurlijk heel wat methoden van persoonlijke vorming en therapie te vinden, die weleens voor sommige mensen hebben gewerkt.
Beslissend is echter om te weten bij wŪe op welk moment wŗt toe te passen, en op welke manier - en voor hoe lang.
Juist hiervoor is in de P.S.B. een unieke, geavanceerde systematiek ontwikkeld.
De kern van de P.S.B. wordt gevormd door Het 'Tien Factoren Model ' © van het menselijk functioneren. Hierin wordt een breed scala van factoren - zowel materiŽle als immateriŽle - in hun onderlinge samenhang en wisselwerking in kaart gebracht.

Voor meer informatie over deze nieuwe vorm van psychologie kunt u contact opnemen met ons bureau voor Resultaatgerichte Psychologie.

Zie verder ..Vraag gerust ..

vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw wensen en situatie.