Methode:

'Psychologische Taalanalyse'

©


Cursus / training:

Tekst- en argumentatie-analyseVoor het herkennen en herstellen van 'informatie-manco's'.Toetsen van taaluitingen op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid,
realiteitsgehalte en geldigheid van argumentatie.

Wat is Psychologische taalanalyse:Toepassing van een methode voor systematische analyse van taal op psychologische aspecten.
Met name implicaties over de spreker/ schrijver, en mogelijke effecten op een hoorder/ lezer.
Via een stap- voor- stap handleiding voor psychologische taalanalyse.

Via een systematische methode leert u op snelle, gemakkelijke en doeltreffende wijze:
• Uitspraken, verhalen en betogen te controleren op verwarrende of misleidende informatie.
• Scherp onderscheid te maken tussen zin en onzin in taal, redeneringen en denkwijzen.
• IdeeŽn en redeneringen te verhelderen, te ordenen en waar nodig te corrigeren.

Toepassingen:Bruikbaar voor:
• Het beoordelen van taaluitingen op helderheid, logica en aannemelijkheid.
• Het verzamelen van heldere en betrouwbare informatie.
• Het begrijpen van iemands beweegredenen en ervaringswereld.
• Het doelgericht beÔnvloeden van anderen.
• Het verhelderen, analyseren en oplossen van problemen.

Doelgroepen:Bij uitstek interessant voor:
• Managers organisatie en verandering;
• personeelswerkers, human resource specialisten;
• voorlichters, trainers, docenten;
• therapeuten/ hulpverleners, diagnostici, coaches, adviseurs;
• juristen, advocaten, rechters;
• politici; journalisten;
• ICT -specialisten;
• PR -specialisen; ...

Aangeboden gereedschappen:• Een stapsgewijze handleiding voor systematische tekst- en informatie-analyse.
• Checklist van kenmerken van verwarrend en misleidend taalgebruik.
• Logica in de praktijk: spelregels voor zuiver en zinnig redeneren.
• Een uitgebreid overzicht van drogredenen,
  argumentatie- en discussie-trucs, demagogische of manipulatieve tactieken, enz..
• Een lijst van reactie-opties per gedetecteerd kenmerk,
  om informatie te kunnen verhelderen, preciseren, nuanceren of corrigeren.
• Praktijk-voorbeelden en oefeningen.

Zie verder ..