Cursus / training:

Methode 'Psychologische Taalanalyse'

©.

voor Tekst- en argumentatie-analyse.


AlentoImg

Voor het herkennen en herstellen
van 'informatie-manco's'.Toetsen op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid,
realiteitsgehalte en geldigheid van argumentatie.


Wat is Psychologische taalanalyse:


Toepassing van een methode voor systematische analyse van taal op psychologische aspecten.
Met name implicaties over de spreker/ schrijver, en mogelijke effecten op een hoorder/ lezer.
Via een stap- voor- stap handleiding voor psychologische taalanalyse.

Via een systematische methode leert u op snelle, gemakkelijke en doeltreffende wijze:
• Uitspraken, verhalen en betogen te controleren op verwarrende of misleidende informatie.
• Scherp onderscheid te maken tussen zin en onzin in taal, redeneringen en denkwijzen.
• IdeeŽn en redeneringen te verhelderen, te ordenen en waar nodig te corrigeren.

Toepassingen:Bruikbaar voor:


• Het beoordelen van taaluitingen op helderheid, logica en aannemelijkheid.
• Het verzamelen van heldere en betrouwbare informatie.
• Het begrijpen van iemands beweegredenen en ervaringswereld.
• Het doelgericht beÔnvloeden van anderen.
• Het verhelderen, analyseren en oplossen van problemen.

Doelgroepen:Bij uitstek interessant

voor:
Managers organisatie en verandering;
personeelswerkers, human resource specialisten;
voorlichters, trainers, docenten;
therapeuten/ hulpverleners, diagnostici, adviseurs;
juristen, advocaten, rechters;
politici; journalisten;
- ICT -specialisten;
- PR -specialisen; ...

Aangeboden gereedschappen:


• Een stapsgewijze handleiding voor systematische tekst- en informatie-analyse.
• Checklist van kenmerken van verwarrend en misleidend taalgebruik.
• Logica in de praktijk: spelregels voor zuiver en zinnig redeneren.
• Een uitgebreid overzicht van drogredenen,
  argumentatie- en discussie-trucs, demagogische of manipulatieve tactieken, enz..
• Een lijst van reactie-opties per gedetecteerd kenmerk,
  om informatie te kunnen verhelderen, preciseren, nuanceren of corrigeren.
• Praktijk-voorbeelden en oefeningen.

Zie verder ..