Alento

Training & Advies

 

-

 

Arc of Essentials ©

 

-

  drs. C.P. van der Velde  

-

  12-11-2015

Dimensie/ vakgebied:

LogicaCursus / training:

Methode Formele Logica

©

Introductie Propositielogica (PPL)Uitgangspunten en richtlijnen

.


Inhoud


I. Opbouw van de propositielogica.


1.

  Het kader van de propositielogica
2.  Syntax voor Propositielogica.

II. Basiswetten in de propositielogica.


3.  Semantiek voor Propositielogica.

III. Regels voor formulebewerkingen in de Propositielogica


Herschrijfregels: Regels voor transformatie onder parafrase/ equivalentie.
4.  Enkelvoudige transformaties van het hoofdconnectief, onder parafrase/ equivalentie.

IV. Wetten voor logische Normaal Vorm conversies [I].


Syntactische standaardisatie.
5.  Parafrase via Syntactische verandering: binding (Associatief),
6.  Parafrase via Syntactische verandering: volgorde (Commutatief).


V. Wetten voor logische Normaal Vorm conversies [II].


Syntactische verkorting.
7.  Parafrase reductie via Syntactische doublure eliminatie.
8.  Wetten voor Negatief Normaal Vorm (NNF) conversie.

VI. Wetten voor logische Normaal Vorm conversies [III].


9.  Connectief Normaal Vorm conversie.

VII.  Wetten voor Semantische Parafrase Reductie .
Wetten voor reductie via eliminatie van redundante (deel)redenering (clause) - alle onder parafrase/ equivalentie.
10.  Parafrase reductie via Transferente equivalentie.
11.  Parafrase reductie via Basale implicatie.
12.  Parafrase reductie via 'Niet-fatale' ('pseudo') contradictie.
13.  Parafrase reductie via Transferente contradictie.
14.  Reductie via 'Symmetrische contradictie', type I: onder parafrase.

VIII. Wetten voor Semantische Regressief reductie.


15.  Wetten voor Transformaties met degressie.
15A.   Inleiding: de aard van Implicatie.
15B.   Wetten voor geldige degressie: verzwakking van bewering.
15C.   'Pseudo-afleiding': versterking van bewering; ongeldig.
16.  (PartiŽle) 'Symmetrische equivalentie': type II: met degressie; zonder tegelijk 'Symmetrische contradictie'.
17.  (PartiŽle) 'Symmetrische contradictie'; type II: met degressie.
18.  Overige degressief afleiding, ten behoeve van 'ketenredenering'.

IX.

 

Wetten voor reductie tot onvervulbaarheid.


19.  Wetten voor logische strijdigheid (contradictie).