Methode:

Causale Analyse

©


Het Transformatiemodel

©

Theorie, werkmodel en systematische methode
voor resultaatgerichte toepassing van causale analyse.

Onderdelen van het Transformatiemodel• Informatieverwerking voor causale oordeelsvorming.
(·) De rol van causale analyse in alledaagse levensprocessen.
(·) Algemene structuur van 'modelvorming'.
(·) Principes van resultaatgerichtheid.

• Herkennen van causale relaties.
(·) Universele opbouw van causale relaties.
(·) Kenmerken en componenten van causale relaties.
(·) Causale oordeelsvorming in de praktijk: het herkennen van causale mechanismen,
  het opsporen van oorzaken, en het voorspellen van effecten.

• Benutten van causale relaties.
(·) Systematische probleemanalyse - gericht op de cruciale schakel.
(·) Constructieve uitwerking van mogelijkheden - via de kortste route naar de oplossing.

Causale analyse over groepen versus individuen.
(·) Het gebruik van statistiek voor causale analyse.
(·) Het toepassen van statistische onderzoeksresultaten in praktijksituaties.
(·) Voorwaarden, aandachtspunten en valkuilen bij causale oordeelsvorming.

Het Transformatie-proces:Basisopzet:Het cyclisch, systematisch optimaliseren van strategieŽn en oplossingen.

Hoofdfasen in het proces:• Informatieverzameling en analyse.
• Ontwerpen en toetsen van mogelijke scenario's.
• Selecteren en toepassen van stappenplan.
• Resultaten terugkoppelen naar informatieverzameling en analyse.

Zie verder ..