LITERATUUR-LIJSTArtikelen, Manuscripten, Publicaties (beknopt overzicht):Auteur: C.P. van der Velde (CvdV).

Onderwerpen, deelgebieden:

(1) Psychologie algemeenVan der Velde, C.P.

(1985): Neuro-LinguÔstisch Programmeren (N.L.P.) als Psychologische Methode - een eerste theoretische verkenning. Werkstuk Klinische Psychologie, 2de studiejaar. 12 feb. 1985. Pp. 1-25. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Hessel Stamhuis.

Van der Velde, C.P.

(1986): Een Semantische Empirie: De Bezwangerde Nevels boven het Moeras. Naar een nieuwe Wetenschaps-theoretische fundering van de Sociale Wetenschappen . Werkstuk Wetenschapsfilosofie. Aug. 1986. Pp. 1-76. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Sybe Terwee.

Van der Velde, C.P.

(1986): Verslag Onderzoek naar Esthetische Waardering. Werkstuk Persoonlijkheidspsychologie, Onderzoeksvaardigheden. 1986. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Mw. Meel-Jansen.

Van der Velde, C.P.

(1986): Onderzoek naar het verband tussen observeerbaar oog-gedrag en mentale representaties. Onderzoeksontwerp. M.m.v. Peter Kooyman. Werkstuk Theoretische Psychologie/ Vaardigheidsblok Onderzoek, module Vraagstelling. 20-10-1986. Pp. 1-13. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docenten: Pieter Stein, Dr. Gezinus Wolters.Manuscripten over Psychologische Methoden(2) Psychologie van TaalgebruikVan der Velde, C.P.

(1984): Psychologie en Taal. Werkstuk Theoretische psychologie, eerste studiejaar. Voorjaar 1984. Pp. 1-16. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Sacha Bem.

Van der Velde, C.P.

(1988): Computer-LinguÔstiek. Werkstuk Sociaal-Wetenschappelijke Informatica (keuzevak). 14-01-1988. Pp. 1-32. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

Van der Velde, C.P.

(1988): In de Vorm van IdeŽen. Een speurtocht naar Taalkundig-Psychologische scoringskriteria voor de Nederlandse Rationaliteitsvragenlijst. Doctoraalscriptie, concept versie. Juni 1988. Pp. 1-109, Lit.opg. 110-115. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docenten: Gemma I. Engels, Renť Rombouts.

Van der Velde, C.P.

(1988): Rationaliteit en Taalgebruik: Een onderzoek naar taalkundig-psychologische skoringskriteria voor een rationaliteitstest. Doctoraalscriptie. 1988, dec.. Pp. 1-97, bijlagen 99-122, Lit.opg. 123-131. Leiden: Klinische en gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden. Docenten: Gemma I. Engels, Ben J.M. Moritz.

Van der Velde, C.P.

(1988): Samenvatting van (theoretisch) Scriptie-onderzoek: Rationaliteit en taalgebruik. Een theoretisch onderzoek naar taalkundig-psychologische skoringskriteria voor een Rationaliteitstest. Dec. 1988. Pp. 1. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

Van der Velde, C.P.

(1989): Verslag van een empirisch onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van taalgebruik en kenmerken van 'irrationeel denken'. Onderzoeksverslag voor doctoraalexamen (ongepubliceerd). Mei 1989. Pp. 1-56. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Gemma I. Engels.

Van der Velde, C.P.

(1988): Samenvatting van (empirisch) Afstudeer-onderzoek: Rationaliteit en taalgebruik. Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van taalgebruik en kenmerken van 'irrationeel denken' . Juni 1989. Pp. 1. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

Van der Velde, C.P.

(1991-1992): Een Methode voor Psychologische Taal Analyse. In: 'Samenvatting: Probleemstelling en gekozen benadering. Toepassing van deze methode. Hand-out. Jul. 1991 - Jun. 1992. Pp. 1.

Van der Velde, C.P.

(1991-1992): Onderzoeksproject Taalkundig-Psychologische Taal Analyse: Overzicht van resultaten. Relevantie. Betrouwbaarheid. Validiteit. Reductie. Afleidingsregels. Handleiding. Hand-out. Jul. 1991 - Jul. 1992. Pp. 1.

Van der Velde, C.P.

(1991-1992): Onderzoeksproject Taalkundig-Psychologische Taal Analyse: Inventarisatie van ontwikkelde Computerprogramma's. Hand-out. Jul. 1991 - Jun. 1992. Pp. 2.

Van der Velde, C.P.

(1991): A Method for Psychological Language Analysis. Hand-out. June 1991. Pp. 1.

Van der Velde, C.P.

(1991): Results of the research project Linguistic-Psychological Language Analysis. Hand-out. July 1991. Pp. 1.

Van der Velde, C.P.

(1991): Research project Linguistic-Psychological Language Analysis: An Inventarisation of developed Computer programs . Hand-out. Juli 1991. Pp. 1.

Van der Velde, C.P.

(1992): Psychologische Taalanalyse in theorie en praktijk. Manuscript. Mei 1992. Pp. 1-297.

Van der Velde, C.P.

(1992): Beknopt Overzicht van Taalkundig-Psychologische Structuurkenmerken. Beoordelingscriteria voor het analyse - en scorings-systeem van de methode voor Taalkundig-Psychologische Taal Analyse. Hand-out. Juli 1992. Pp. 1-7.

Van der Velde, C.P.

(1992): De Macht van Taal. Een theorie en methode van psychologische taalanalyse. Manuscript. Dec 1992. Pp. 1-266.

Van der Velde, C.P.

(1993): Voortgezet onderzoek Taalkundig-Psychologische Taalanalyse (1989-1993). Concept-ontwerp dissertatie-onderzoek. Begeleider: prof. dr. Uwe Hentschl. RUL, sectie Persoonlijkheidspsychologie. Mei 1993.(3) Psychologisch modelVan der Velde, C.P.

(1984): Hete brei wordt hot issue! Eerste jaars hebben kritiek. Pleidooi voor een completer lesprogramma. In: 'De prikkel', jrg.16, 4, feb/mrt 1984. pp.:1.

Van der Velde, C.P.

(1984): A priori tijd: voor inhoudelijke kritiek. In: ' De prikkel', jrg.16, 4, apr/mei 1984. pp.:1.

Van der Velde, C.P.

(1988): Het materialistisch mensbeeld van de wetenschap - en zijn consequenties. Illustraties: 'De hulpverlener ' . Serie karikaturen: 1. 'De Loerend Luisterende', 2. 'De Vergaderfreak', 3. 'De Aktievoerder', 4. 'De Goeroe', 5. 'De Alles-Begrijpende'. In: 'De Beroepshouding van de Hulpverlener', scriptie Jeanette Kenbeek, 1988; Par. 1.4. Apr-Jun 1988. Pp. 3.

Van der Velde, C.P.

(1994): Syllabus bij het vak Psychologie van de Subjectieve Beleving . T.b.v. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht, 1ste studiejaar. Jun. 1994. Pp. 1-164, bijl. A(1-20), B(1-18), C(1-30), illustr.

Van der Velde, C.P.

(1996-heden): Het Subjectief Bewustzijn. Een bestaansbewijs en pleidooi voor erkenning. Manuscript. Pp. ca. 1-200.

Van der Velde, C.P.

(1996-heden): De Psychologie van de Subjectieve Beleving. In: 'Een nieuw psychologisch model. Overzichtswerk. Manuscript. Pp. ca. 1-200.(4) Therapie, Welzijn, CommunicatieVan der Velde, C.P.

(1993): Syllabus bij het vak Rationeel-Emotieve Therapie. T.b.v. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht, 1ste studiejaar. Sep. 1993. Pp. 1- 66. I. ' Inleiding: psychologische theorie van de R.E.T. ' . II. 'Toepassing van de R.E.T. in de klinische praktijk ' .

Van der Velde, C.P.

(1994): Syllabus bij het vak Cognitieve Therapie. T.b.v. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht, 1ste studiejaar. Sept. 1994. Pp. 1-122. I: ' Rationeel-Emotieve Therapie ' (p.7-62); II: 'Neuro-LinguÔstisch Programmeren ' (p.63-70).Toepassingen van ontwikkelde methoden:(5) Rapporten Management- en BeleidsadviezenVan der Velde, C.P.

(1999): Evaluatie-onderzoek en effectiviteitsmeting van Psychologische hulpverlening bij ziekteverzuim en stress-klachten . 9 feb. 1999 (pp.14).

Van der Velde, C.P.

(1999): Stress-preventieplan. Preventie-gerichte personeelsselectie, opleiding en loopbaanbegeleiding. In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken. 29 mrt. 1999 (pp.13).

Van der Velde, C.P.

(1999): Aanbevelingen voor Preventie van Stress-gerelateerde Klachten . In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken. 17 mei 1999 (pp.13, en twee bijlagen). Bijlage I: ' Ontwikkeling nieuwe Systematiek voor Psychologische Selectietests ' (pp.3). Bijlage II: ' Cursus: Upgrading Analytisch Vermogen ' (pp.1).

Van der Velde, C.P.

(1999): Onderzoek Voorspellende waarde van Test-rapportages, Samenvatting . In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken. 2 juli 1999 (pp.4).

Van der Velde, C.P.

(1999): Psychologische toetsing tijdens Selectie-traject. In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken. 26 aug. 1999 (pp.7).

Van der Velde, C.P.

(1999): Vaardigheden-profiel (Concept); Inventarisatie Selectiecriteria voor SBM-er - Vanuit oogpunt van taakvervulling en stress-preventie. In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken. 23 dec. 1999 (pp.5, en 2 bijlagen). Bijlage I: 'Toelichting bij Overzicht Selectie-Criteria SBM-functie ' (pp.8). Bijlage II: 'Uitgebreid Overzicht Criteria Beoordeling Geschiktheid voor SBM-functie ' (pp.17).

Van der Velde, C.P.

(2007): Referentielijst Criteria voor Competenties van (Senior) Groepsleiders, team van Afdeling (..). In opdracht van: Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen (..), behandelafdeling. 13 aug. 2007 (pp.6).

Van der Velde, C.P.

(2007): Scorelijsten Competenties van (Senior) Groepsleiders, team van Afdeling (..). In opdracht van: Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen (..), behandelafdeling. 14 aug. 2007 (pp.11).

Van der Velde, C.P.

(2007): De status van Regels en Afspraken voor Afdeling (..). Voorstel tot een visie op regels en behandeling. 31 aug. 2007 (pp.5).

Van der Velde, C.P.

(2007): Sterkten-zwakte analyse van team-functioneren, Afdeling (..) . In opdracht van: Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen (..), behandelafdeling. 5 sep. 2007 (pp.19).(6) Psychologie en PolitiekVan der Velde, C.P.

(1993): Gezichten van extreem-rechts   Gezichten van Extreem Rechts (PDF).
In: 'Prisma. Berichten uit multicultureel Den Haag' . Een uitgave van het Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie. Themanummer: Multi-Culti Den Haag. 10de jrg., 1993, nr 1 (juli 1993). Pp. 17-40. Zie ook: Tolerantie binnen de grenzen (1993). Over de multiculti perikelen begin jaren negentig.

Van der Velde, C.P.

(1993): Toepassing van Taalkundig-Psychologische Structuur-Analyse, bij juridische toetsing aan wetsartikelen inzake discriminatie . Artikel t.b.v. Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), Utrecht; Anti- Discriminatie Overleg (ADO), Utrecht; dec. 1993. Pp. 1-11.

Van der Velde, C.P.

(1994): Voorstel tot een strategie voor de bestrijding van extreem-rechts denken in Nederland. Door systematische toepassing van taalkundig-psychologische structuur-analyse, voor een betrouwbare beoordeling van taaluitingen op kenmerken van discriminatie en/of racisme.
Presentatie namens Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie (HIFD) te Den Haag, 11-4-1994. Pp. 1-11, bijl.(7) Psychologie en conflictbeheersingVan der Velde, C.P.

(1993): Uitgangspunten voor oordeelsvorming over conflicten. Brief aan M-J.Faber, Hugo de Groot Vereniging, 28 jun. 1993. Pp. 1-8.

Van der Velde, C.P.

(1994): Systematische taalanalyse voor oordeelsvorming over juridische en politieke vraagstukken. Door toepassing van taalkundige, logische en psychologische principes. Presentatie voor Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', te Den Haag, 14 mrt. 1994. Pp. 1-4.(8) Overige onderwerpen:Van der Velde, C.P.

(1989): Milieutechnologie: tegengif of rechtvaardiging voor economische groei?   Milieutechnologie: tegengif of rechtvaardiging (JPG).
In: 'De Mare', nr.24, 9 feb. 1989, p.11. Leiden: R.U.L. pp.1-2.

Van der Velde, C.P.

(1992): Asielbeleid   Asielbeleid (JPG).
In: 'De Volkskrant', 8 feb. 1992, U-pagina, p.21.

Van der Velde, C.P.

(1992): Aids-test na verkrachting geeft weinig zekerheid over schuldvraag   Aids-test na verkrachting geeft weinig zekerheid over schuldvraag (JPG).
In: 'De Volkskrant', 10 apr.1992, Forum, p.9.

Van der Velde, C.P.

(2016): Zienswijze en bezwaren m.b.t. plan Internationaal Park   Zienswijze en bezwaren m.b.t. plan Internationaal Park (PDF).
Brief d.d. 17-01-2016 aan Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afd. Projectmanagement Den Haag (PmDH), d.d. 17-01-2016, pp.12.(9) Artikelen / Publicaties n.a.v. Balkan-oorlogen 1991-1999.Zie: Artikelen, publicaties n.a.v. de Balkan-oorlogen 1991-1999. Door Cees van der Velde.Overige artikelen / publicaties:(10) Artikelen / Publicaties Geschiedenis en topografie.C.L. van der Leer en C.P. van der Velde

(2003): Hofstede de Loo. In: ' Historisch Voorburg', Jrg. 9, nr.2, sep. 2003. Themanummer 'Boerderijen in Voorburg ', pp.32-71 (40 blz.), met bronvermeldingen (2 blz.), 34 ill.. Historische Vereniging Voorburg, Voorburg 2003.

C.L. van der Leer en C.P. van der Velde

(2003): De Grote Loo, Kleine Loo en naburige naamgenoten. In: 'Jaarboek Die Haghe 2003 ', p. 42-119 (78 blz.), 336 noten (16 blz.), 33 ill.. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Den Haag, 2003.

C.P. van der Velde

(2006): Geschiedenis van de Landbouw: van boerderij tot cafť-restaurant . (pp.48, 120 afb.), Uitgeverij Alento, Den Haag. ISBN-10: 90-78536-01-2 / ISBN-13: 978-90-78536-01-7.

C.P. van der Velde en C.L. van der Leer

(2006): Geschiedenis van De Hoogwerf. De oude boerenhofstede aan de Zijdwendedijk. In: 'Jaarboek Die Haghe 2006 ', p. 113-165 (53 blz.), 251 noten (11 blz.), 22 ill.. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Den Haag, dec. 2006.

C.P. van der Velde

(2007): Unieke historische waarde van herberg-cafť De Lichtenturf. In: 'Wijkblad Oud Voorburg', jrg. 26, nr.1, april 2007, p.2-3 (2 blz.), 2 ill.. Wijkvereniging Oud Voorburg, Voorburg 2007.(11) Strips, cartoons en illustraties.Van der Velde, C.P.

(1968): De Vergelers. Cartoon serie.

Van der Velde, C.P.

(1969): Broodje Erwin. 'Erwin' in benarde situaties. Karikatuurserie.

Van der Velde, C.P.

(1970-71): Gun Guy Tommy: De machtsformule   Gun Guy Tommy, De machtsformule, 1970-71 (PDF).
Stripverhaal, tekst en tekeningen, illustraties, omslagontwerp. In: 'The More Independent ', Jrg. 2, 3 (6 afl., 24 pp.). Schoolkrant, Thomas More College, Den Haag.
(Originele tekeningen op stencils zijn verloren gegaan. Er resteren alleen 4 gestencilde afleveringen, elk van 4 pp.).

Van der Velde, C.P.

(1971-73): Illustraties, affiches. In: 'Move', Jongerenmagazine.
More Independent, 2, 5 (1971), cover The More Independent, redactieleden, 1970-71
"Onze tekenaar Kees van der Velde was uiteraard briljant" (Ben Marselis, ' De Schoolkrant' (The More Independent), 1970/1971, [ http://www.marselis.nl/TMC1-Schoolkrant.html]).
The More Independent, cover, 2de jrg., nr.5, feb. 1971.
Trots op nieuw schoolkrant nummer, 1970.
Met mede-redactieleden Arlene Berends en Jet Meijer.
De Machtsformule, 1970-71, p1 De Machtsformule, 1970-71, p12 De Machtsformule, 1970-71, p20

Van der Velde, C.P.

(1972): Janus Malloot. Strips (2 p. A4).

Van der Velde, C.P.

(1971-73): Puff de Postbode   Puff de Postbode 1971-73 (PDF).
Stripverhaal, tekst en tekeningen, illustraties. In: 'Postkontakt ', sep. 1971 - jan. 1973 (17 afl., 17 pp.). Personeelsblad PTT, Den Haag. (Originele tekeningen zijn verloren gegaan, er resteert alleen het drukwerk).
Puff de Postbode, 1971-73 Puff de Postbode, 1971-73
"In dit nummer van Postkontakt treft u de Iaatste aflevering aan van het stripverhaal 'Puff de postbode'. Het juiste moment dacht ik om u eens te vertellen wie nu eigenlijk de tekenaar van deze strip is geweest. Zijn naam is Kees P. v. d. Velde. Leeftijd bij het begin van de strip 13 jaar, nu zo'n 1 1/2 jaar ouder. Trouw kwam hij zijn enorme tekeningen brengen. Ja, enorme tekeningen, want het formaat wat u maandelijks in Postkontakt hebt gezien is ongeveer 1/4 van de originele tekening.
[..] Tot zover deze introductie van Kees P. v. d. Velde. Een zeer groot tekentalent, dat staat vast. We hopen er nog vaak van te genieten.
"
(Wim Ouburg, hoofdredacteur personeelsblad 'Postkontakt', interview n.a.v. strips en illustraties 1971-1973, dec. 1972, p.66).

Van der Velde, C.P.

(1973, 1978): Tomato Sauce Tom: De Kleine Treinroof. Stripverhaal, tekst en tekeningen (8 pp.A4). Tomato Sauce Tom: Tequilla for Two   Tomato Sauce Tom 1973,1978 (PDF).
Stripverhaal, kortere versie (7 pp.A4). In: 'De Vrije Balloon ', nr.15, aug./sep. 1978, p.5-11 (pp.7). Uitg. Kontekst BV, Bussum.
  Tomato Sauce Tom 1973,1978, p4 2.4
Tomato Sauce Tom 1973,1978, p4 3.1-3
 

Van der Velde, C.P.

(1978-1981, 1993): Hoezo Normaal: korte strips en cartoons, parodieŽn en grappen over eigentijdse trends en hypes (54 pp.A4). Hoofdpersonages: Joop Toet, Ab Normaal, Rikkie, e.a..

Van der Velde, C.P.

(1978): Hoezo Normaal: 1. Terreur van de Lach. Stripverhaal (1 p.). In: 'De Vrije Balloon', nr.16, okt./nov. 1978, p. 21. Uitg. Kontekst BV, Bussum.

Van der Velde, C.P.

(1980): Hoezo Normaal; serie Joop Toet, in: 16. Gezond Verstand (2 p.); 13. Verzachtende Omstandigheden (2 p.); 12. Een linkse indirecte (2 p.); 26. Heel wat mans (4 p.). Stripverhalen, tekeningen. In: 'Supergum', 2, 1980, pp.156-163. Uitg. Espee, Van Wulften, Amsterdam.

Van der Velde, C.P.

(1980, 1981): Ab Normaal 1-2, in Mimicry. Stripverhaal (2 p.). In: 'De Vrije Balloon', nr.32, 1980, p. 10-11. Uitg. Kontekst BV, Bussum.


Van der Velde, C.P.

(1980): Emblemata. Cartoons (8 pp., A4).

Van der Velde, C.P.

(1980): Situaties. Cartoons (8 pp., A5).
Hoezo Normaal 1980, aan de tekentafel Hoezo Normaal, 1980, cover
Supergum 2, 1980, cover
Hoezo Normaal 1980, p1, 2B 4.1
Hoezo Normaal 1980, p16, 2B 4.1
Hoezo Normaal 1980, p26, 3B 2.2

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993): Hoezo Normaal 2. U zoekt wij werken . Stripverhaal (1 p.). In: 'Yes-Baby', jrg. 4, nr.1, 15 jan. 1993.

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993): Hoezo Normaal: 47. Serie De Wijk 7. Langs de lijn. Stripverhaal (1 p.). In: 'Yes-Baby', jrg. 4, nr.2, 15 feb. 1993.

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993): Hoezo Normaal: 18. Branche-vervaging . Stripverhaal (1 p.). In: 'Yes-Baby', jrg. 4, nr.3, 15 mrt. 1993.

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993): Hoezo Normaal: 39. Brothers. Stripverhaal (1 p.). In: 'Yes-Baby', jrg. 4, nr.4, 15 apr. 1993.
Hoezo Normaal 47, De Wijk 7 (1980)


Van der Velde, C.P.

(1981): Stemmen '81. Strip (1 pp., A4). In: ' Spiegelbeeld', orgaan van BKS BV, jrg.2, no.2.

Van der Velde, C.P.

(1981): Jan Boon is onderweg. Cartoon, cover (1 pp., A4). Vakantie per container. Uitklap-cartoon (2 pp., A4). In: 'Spiegelbeeld ', orgaan van BKS BV, jrg.2, no.3.

Van der Velde, C.P.

(1986): Isabel Gevloerd. Erotisch stripverhaal (pp.8, A5).