LITERATUURArtikelen / Publicaties n.a.v. de Balkan-oorlogen 1991-1999.Met name de conflicten
• ServiŽ - SloveniŽ (1991),
• ServiŽ - KroatiŽ (1991-1995),
• ServiŽ - BosniŽ-Hercegovina (1992-1995),
• KroatiŽ - BosniŽ-Hercegovina (1992-1995),
• ServiŽ - Kosovo (1998-1999).


Van der Velde, C.P.

(1992): Boycot prikkelt tot nu toe slechts Servische geldingsdrang.
Ingezonden brief aan de Volkskrant, 18 nov. 1992, pp.1-3.
Betoog tegen symbolische boycots en loze diplomatie en voor effectief ingrijpen om de wreedheden op de Balkan te stoppen.

Van der Velde, C.P.

(1992): Hernieuwde Joegoslavische eenheid is niet haalbaar.
Ingezonden brief aan de Volkskrant, dec. 1992, pp.1-2.
Reactie op betoog van Jean-Pierre ChevŤnement voor herstel van Joegoslavische federatie. Pleidooi voor prioriteit aan veiligheid bevolkingsgroepen.

Van der Velde, C.P.

(1993): Het Servisch extreem-nationalisme: opbouw en effecten.
Pamflet, met hoofdpunten van analyse, 12 mrt. 1993, pp.1. Misvattingen ontzenuwd - feiten op een rijtje - suggesties voor oplossingen.
T.b.v. demonstratie Comitť voor Krachtig Militair Ingrijpen in Voormalig JoegoslaviŽ; 13 mrt. 1993, te Amsterdam.

Van der Velde, C.P.

(1993): De Oorlog in Voormalig-JoegoslaviŽ, BosniŽ-Herzegovina.
M.m.v. drs. A. Broek. Publieksfolder, met historisch overzicht, 12 mrt. 1993, pp.1-2. T.b.v. demonstratie Comitť voor Krachtig Militair Ingrijpen in Voormalig JoegoslaviŽ; 13 mrt. 1993, te Amsterdam.

Van der Velde, C.P.

(1993): Brief aan De heer Zaagman, Assistent to the H.C.N.M., resp. aan Mr. Max van der Stoel. 18 maart 1993, p.1. Verzoek om noodzaak van oplossing voor rampzalige situatie Balkan onder aandacht te brengen van politiek, media en publiek.

Van der Velde, C.P.

(1993): Goede Zaak   Goede Zaak (PDF).   Goede Zaak (JPG).
In: 'De Volkskrant' 1 apr. 1993, p.11. Uit: ' Boevenbendes nemen goede zaak niet weg.' Ingezonden brief, 25 mrt. 1993, pp.1-2.
Kritiek op terugkerende beweringen van Hans Couzy dat op de Balkan geen Nederlandse belangen in het geding zijn zodat 'we daar niets te zoeken' zouden hebben. Pleidooi voor militaire interventie in conflict BosniŽ-Hercegovina, omwille van mensenrechten.

Van der Velde, C.P.

(1993): Ingezonden brief aan 'de Volkskrant' 4 mei 1993, pp.1-2. Reactie op artikel van Kees van der Pijl, 'de Volkskrant ' 1 mei 1993, tegen Westerse bemoeienis met Balkan. Pleidooi voor ingrijpen om oorlog te beŽindigen.

Verhaegen, G.

(1993): Verslag van gesprek met Doeke Eisma, Tweede Kamerlid voor D66. Door G. Verhaegen en C. van der Velde, namens Comitť Voormalig JoegoslaviŽ, 3 juni 1993, pp.1-2.

Van der Velde, C.P.

(1993): Het bestaansrecht van BosniŽ is een laatste garantie voor het bestaansrecht van Bosnische Moslim burgers.
Ingezonden brief aan 'Trouw' 20 jun 1993, pp.1-4.
Reactie op artikel van Ab Gietelink, in 'Trouw' 17 jun. 1993, pp.1-4.

Van der Velde, C.P.

(1993): Samenvatting van gesprek met Mient-Jan Faber, secretaris van het IKV en mede-oprichter van de Hugo de Groot Vereniging. Door Cees van der Velde, namens Comitť Voormalig JoegoslaviŽ, 29 juni 1993, pp.1-2.

Van der Velde, C.P.

(1993): Opmerkingen over de oorlog in BosniŽ-Herzegovina.
Brief namens Comitť Voormalig JoegoslaviŽ aan Dhr. M. van Traa, en aan andere leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland, 5 juli 1993, pp.1-11.
Commentaar naar aanleiding van de EG-top te Kopenhagen 20-21 juni 1993, en de vergadering van de Tweede Kamer op 23 juni 1993. Kanttekeningen bij oordeelsvorming en besluitvorming met betrekking tot de uitzending van Nederlandse blauwhelmen (d.w.z. het latere Dutchbat) naar voormalig JoegoslaviŽ, m.n. BosniŽ-Herzegovina (waarvoor later Srebrenica zou worden toegewezen).

Van der Velde, C.P.

(1993): Argumentatie-analyse en de Discussie over de Oorlog in JoegoslaviŽ/ BosniŽ-Herzegovina.
Brief aan Dhr. M. van Traa, en aan andere leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland, en aan dhr. M-J. Faber van de Hugo de Groot Vereniging, 8 juli 1993, pp.1-18.

Van der Velde, C.P.

(1993): Gespreksthema's.
Discussiestellingen, namens Comitť Voormalig JoegoslaviŽ (CVJ), 2 dec. 1993, pp.1-2. Ten behoeve van Forum in Actieweek 'Wake voor BosniŽ-Hercegovina.' 2 dec. 1993. Hoofdonderwerpen: (1) Is 'BosniŽ' belangrijk? (2) Is er een oplossing?

Van der Velde, C.P.

(1993): Schijnbeloften   Schijnbeloften (PDF).   Schijnbeloften (JPG).
In: 'De Volkskrant' 24 dec. 1993. Uit: ' Stop met schijnbeloften.' Ingezonden brief, 18 dec. 1993, pp.1-2.
Oproep aan minister Kooijmans om afstand te nemen van loze verklaringen van de EU voor bescherming van bevolking in Voormalig JoegoslaviŽ.

Van der Velde, C.P.

(1994): Strategen   Strategen (PDF).   Strategen (JPG).
In: 'De Volkskrant' 15 jan. 1994, p. 18. Uit: ' Het gaat om bescherming van belaagde burgers'. Ingezonden brief, 7 jan. 1994, pp.1-2.
Pleidooi voor echte verdediging van bevolking in BosniŽ-Hercegovina.

Buurman, M., en Van der Velde, C.P.

(1994): De oorlog in BosniŽ ontrafeld. Rapport over de oorlog in BosniŽ-Hercegovina.
Tweede uitgave, onder redactie van Marcel Buurman. Rotterdam/ Roermond: Comitť Voormalig JoegoslaviŽ. Apr. resp. Sep. 1994, pp.2-14; 15-23; 35-37, pp.1-51.

Buurman, M., Ten Dam, C., Du Marchie van Voorthuijsen, E.H., Van der Velde, C.P.

(1995): Brandbrief.
Brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal betreffende het 'BosniŽ-debat', namens het Comitť Voormalig JoegoslaviŽ (CVJ), 9 sep. 1995.

Buurman, M., en Van der Velde, C.P.

(1995): Inzet NAVO verdient steun.
Brief namens Comitť Voormalig JoegoslaviŽ aan (o.a.) de fractiespecialisten Buitenland/Defensie in Tweede Kamer, de minister-president, en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, 15 sep. 1995.
Analyse van het beleid van Rusland m.b.t. voormalig JoegoslaviŽ. Pleidooi voor inzet van NAVO implementatiemacht voor vredeshandhaving.

Van der Velde, C.P.

(1995): Uitgangspunten. Over rechtsgelijkheid en tolerantie. Een leidraad in voortdurende ontwikkeling.
T.b.v. Comitť Voormalig JoegoslaviŽ, 15 nov. 1995, pp.1-17.

Van der Velde, C.P.

(1996): De oorzaken van het oorlogsgeweld in voormalig JoegoslaviŽ.
Analysestuk, t.b.v. Comitť Voormalig JoegoslaviŽ, 15 jan. 1996, pp.1-2.
Te gebruiken ter informatie van media en publiek, en voor acties van het comitť.

De Buck, A., & Van der Velde, C.P.

(1999): Kosovo   Kosovo (PDF).   Kosovo (JPG).
In: 'NRC' 26 jan. 1999, p.8. Uit: ' Milosevic moet nu worden gestopt.' Ingezonden brief, 18 jan. 1999, pp.1-2.
Pleidooi voor militaire interventie in Kosovo, n.a.v. o.m. massamoord in Racak.

Van der Velde, C.P.

(1999): NAVO-bombardementen veroorzaken niet Servische oorlogsmisdaden op de grond.
Ingezonden brief aan 'de Volkskrant' 9 apr. 1999, pp.1-3.
Reactie op artikel van Marcel van Dam, over conflicten in Kosovo.

Van der Velde, C.P.

(1999): Doen proporties er ook toe?.
Ingezonden brief aan 'de Volkskrant' 10 dec. 1999, pp.1-3.
Reactie op artikel van Willem de Bruin, 'De diepe stilte rond TsjetsjeniŽ' in 'De Volkskrant' 10 december 1999.

Van der Velde, C.P.

(2000): Medeverantwoordelijkheid van Nederlanders voor tragedie Srebrenica..
Analyse (versie 1.0), 11 juli 2000, pp.1-3.
Ter verspreiding onder publiek en media op de vijfde Srebrenica herdenking te Den Haag.

Van der Velde, C.P.

(2000): Enkele feiten - met betrekking tot medeverantwoordelijkheid van Nederlanders voor tragedie Srebrenica.
Feitenoverzicht (versie 1.0) 11 juli 2000, pp.4-12. T.b.v. herdenking 'Srebrenica 1995'.

Van der Velde, C.P.

(2000): Dutch involvement in warcrimes of Srebrenica. .
Analysis (version 1.0) July 11th, 2000, pp.1-3.

Van der Velde, C.P.

(2000): Some facts - concerning Dutch involvement in warcrimes of Srebrenica.
Fact sheet (version 1.0) July 11th, 2000, pp.4-11.

Broek-Dorscheidt, A., Ten Dam, C., Van der Velde, C.P.

(2000): Documentary material in support of law suit.
Brief aan Prof. Francis A. Boyle, per email, 18 juli 2000.
Francis Boyle werd benaderd in zijn hoedanigheid als 'Professor of International Law, Legal Counsel, Attorney of Record for the Mothers of Srebrenica and Podringa Association (Majke Srebrenice i Podrinja) and the Women of Srebrenica (Zene Podrinja)'.

Van der Velde, C.P.

(2000): Roep om Westerse steun was kwestie van overleven.
Brief aan Jan Kees Hulsbosch, Ombudsman van de Volkskrant, 15 aug. 2000, pp.1-9, incl. bijlagen I-III.
Reactie op artikel van Olaf Tempelman, 'De Les van Bismarck. De enige Balkan-demon kan doen wat hij wil', in 'de Volkskrant' 8 aug. 2000.

Van der Velde, C.P.

(2001): Essential Information about Dutch involvement in warcrimes of Srebrenica.
Brief namens PCSM, i.s.m. vz. C. ten Dam, aan Ms. M. Colineau van Les Mťdecins Sans FrontiŤres (MSF, Artsen zonder Grenzen) te Parijs, 30 jan. 2001, pp.1-2, met bijlagen.

Van der Velde, C.P.

& ten Dam, C. (2002): Gebrek aan empathie   Gebrek aan empathie (PDF).   Gebrek aan empathie (JPG).
In: 'Trouw' 14 apr. 2002, p. 25. Uit: ' Voorstanders van interventie kregen niet hun zin.' Ingezonden brief, namens Politiek Comitť Stari Most (PCSM), 10 april 2002, pp.1-2.
Reactie op conclusies van het NIOD onderzoek over rol van de media met betrekking tot tragedie Srebrenica.

Van der Velde, C.P.

(2002): Vragen en eisen aan de Parlementaire EnquÍtecommissie van de Tweede Kamer n.a.v. de val van Srebrenica.
Brief aan de Leden Parlementaire EnquÍtecommissie 'Srebrenica', hr. A.D. Bakker, voorzitter, (D66), mw. J.C. Huizinga-Heringa (CHU), hr. A.G. Koenders (PvdA), hr. A. Mosterd (CDA), mw. F. Vergeer-Mudde (SP), mw. B.M. de Vries (VVD), hr. H.H.R. Wijnschenk (LPF); 25 juni 2002, pp.1-2, met bijlagen A - C. Voorstel m.b.t. belangrijkste onderzoeksvragen.
Bijlage A. Nadere onderzoeksvragen (juni 2002, pp.1-2). Bijlage B. Het Politiek Comitť 'Stari Most' - achtergronden (juni 2002, pp.1). Bijlage C. Medeverantwoordelijkheid van Nederlanders voor massamoord Srebrenica (versie 6.0: 5 apr. 2002, pp.1-11).

Van der Velde, C.P.

(2002): Medeverantwoordelijkheid van Nederlanders voor massamoord Srebrenica.
Analyse (versie 7.0) 24 juni 2002, pp.1-13. Nieuwe, herziene en uitgebreide versie.
Ter verspreiding onder publiek en media op de 7e Srebrenica herdenking te Den Haag.

Van der Velde, C.P.

(2002): Dringende Oproep.
Brief namens Politiek Comitť Stari Most (PCSM), aan de Parlementaire EnquÍtecommissie van de Tweede Kamer n.a.v. de val van Srebrenica, 4 nov. 2002, pp.1-4.
Oproep om, na voltooiing van alle getuigenverhoren, op logisch correcte wijze te oordelen op grond van alle aangetoonde feiten, onafhankelijk van de conclusie s in het NIOD-rapport die veelal arbitrair, speculatief of gratuit zijn en in de bekende feiten veelal geen grond vinden.

Van der Velde, C.P.

(2002): Bescherming Srebrenica werd missie met marginale verantwoordelijkheid.
Brief namens Politiek Comitť Stari Most (PCSM), aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, t.a.v. de heer A.D. Bakker, voorzitter van de Parlementaire EnquÍtecommissie 'Srebrenica' 8 dec. 2002, pp.1-11. Psychologische taalanalyse n.a.v. de transcripties van getuigeverklaringen uit de verhoren van het parlementair onderzoek.

Van der Velde, C.P.

(2006): Medeverantwoordelijkheid van Nederlanders voor misdaden rond Srebrenica.
Analyse (versie 9.1) 25 juli 2006, pp.1-17. Nieuwe, herziene en uitgebreide versie.
Ter verspreiding onder publiek en media op de 12e Srebrenica herdenking te Den Haag.