Onderzoek en advies voor bedrijvenFunctioneringsonderzoek - Probleemanayse - ARBO-adviezen
Waarom psychologisch advies ?Het menselijk kapitaal van een bedrijf bepaalt mede zijn toekomst.
Daarom wilt U bij belangrijke beslissingen over medewerkers niet over één nacht ijs gaan.

Psychologische advisering volgens onze methode is gericht op één hoofddoel:

Het optimaal positief benutten van de unieke mogelijkheden van medewerkers.De vraag 'HOE dit het best te verwezenlijken ?' is op diverse keuzepunten in de loopbaan van medewerkers aan de orde.
Op zulke momenten levert ons psychologisch onderzoek inzicht en advies.

Voor Uw 'Human Resource' beslissingenVia een gedegen en doortimmerde analyse verschaffen wij U objectieve en direct toepasbare antwoorden en adviezen, die U in staat stellen verantwoorde 'Human Resource' beslissingen te nemen:

• Voor optimalisering van het functioneren van medewerkers.
• Voor het bepalen van passende functie en takenpakket van medewerkers.
• Voor beheersing en terugdringing van ziekteverzuim.
• Voor stress-preventie en optimalisering van het werkklimaat:
  arbeidsomstandigheden, communicatie en samenwerking.
• Voor verbetering van efficiency.

Met als criteria:


lagere ziektekosten, vergrote efficiency, verbeterd team-work, hogere kwaliteit.

Mogelijke onderwerpen van advies over werknemers:


Afhankelijk van probleem, vraagstelling en doelstelling
worden de volgende onderwerpen verhelderd:

» Advies werkhervatting:


• Aard en ernst van klachten of problemen (diagnostiek).
• Verklaring van oorzaken en het ontstaansproces.
• Meting van draagkracht/ belastbaarheid.

» Arbeidscapaciteiten en reïntegratie-advies:


• Overzicht sterke en zwakke kanten, in individueel en in sociaal functioneren.
• Arbeidscapaciteiten; geschiktheid voor taken en functies.
• Advies arbeidsgeschiktheid en planning werkhervatting, reïntegratietraject.

» Advies leertraject of therapie:


• Meting van veranderbaarheid; prognose; overzicht leer- en veranderdoelen.
• Advies over gewenste begeleiding, training of behandeling.

Elk onderzoek bestaat uit:


• Een onderzoeksgesprek (interview) van 45 - 90 minuten.
• Het gebruik van korte check-lists, die aansluiten op probleem, vraagstelling en/of doelstelling.
• Indien nodig, toepassing van gestandaardiseerde psychologische tests.
• Extra scherpe analyse en advisering
  met behulp van unieke computer-methode:

Expert-systeem

'List-Sys' ©

.
• Rapportage met belangrijkste aandachtspunten, conclusies en adviezen.
• Bespreking van de uitkomsten met de betrokkene.
• Overleg met de opdrachtgever over consequenties voor het werk.

Aanvullende dienstverlening:• Indien gewenst, in aansluiting op het onderzoek:
  Kortdurende, resultaatgerichte Counseling / begeleiding - voor werknemers;
  Gericht op optimaal functioneren in werk.