Counseling, Coaching en Advisering
- voor werknemers
Speerpunten van doelgerichte counseling / therapie:Kortdurende psychologische begeleiding van de werknemer:
• is scherp gericht op snelle en constructieve resultaten.
• wordt uitgevoerd volgens een tevoren bepaald plan,
  met gespecificeerde doeluitkomsten,
  en streeftermijnen voor de realisering daarvan.
• heeft tot hoofddoel het bevorderen van
  probleemoplossend vermogen, zelfredzaamheid
  en eigen verantwoordelijkheid van werknemers.

Mogelijke aanleidingen voor psychologische counseling:• Stress-klachten en/of problemen gerelateerd aan werk of privé-situatie.
• Vertraagd of uitblijvend herstel na lichamelijke ziekte.
• Vage lichamelijke klachten of aandoeningen die medisch niet (geheel) te verklaren zijn.

• Communicatie-problemen in de werksituatie:
  communicatiestoornissen, arbeidsconflicten e.d.
• Teruggang van produktievolume, prestatieniveau, motivatie, enzovoorts.

Doeluitkomsten t.a.v. werk:Advisering en counseling zijn steeds gericht op concrete verbetering van arbeidscapaciteiten:

• Bespoediging van werkhervatting na ziekte.
• Duurzame verbetering van de belastbaarheid:
  fysieke en mentale conditie, stressbestendigheid,
  flexibiliteit, assertiviteit.
• Optimalisering van taakprestaties, sociale vaardigheden, positieve motivatie, enz.

Meer specifieke doelstellingen kunnen zijn:• Leren van constructief en oplossingsgericht denken.
• Doelgerichte oplossing van problemen in de privé-sfeer:
  ook gericht op beter functioneren in werk.
• Eventueel aanpassing van takenpakket of werkomgeving.
• Het aanleggen van een solide basis voor een vervolgtraject, bijvoorbeeld:
  voortzetting van herstel, (re)integratie in arbeidsprocessen,
  en stimuleren van verdere persoonlijke ontwikkeling.