Methode:

Praktische Logica

©Expert-systeem 'List-Sys' ©Een algemeen toepasbaar kennissysteem
'List-Sys'

©

Psychologisch Expert-systeem:


vormt een geavanceerd hulpmiddel voor psychologische analyse en advisering.

Redenen

om dit expert-systeem te gebruiken:


Dit systeem kan nuttig zijn wanneer men meer inzicht en nieuwe ideeŽn wil over het gedrag, functioneren en/of welbevinden van personen - zichzelf of anderen.

Uitkomsten

van 'List-Sys' ©:


De diepgaande en uitgebreide computer-analyse staat garant voor een snel en accuraat resultaat.
De uitkomsten kunnen direct worden weergegeven op het beeldscherm en naar keuze in rapporten.

De diverse rapportages behelzen onder meer:
• 'Profielschets' of persoonlijkheidsbeeld van de persoon.
• Overzicht van sterkten en zwakten.
• Advies over positieve veranderdoelen en prioriteiten.
• Verheldering van een probleem, in werk en/of privť-situatie.
• Inschatting van geschiktheid voor functie en/of takenpakket.
• Aanbevelingen voor verbetering van motivatie, competenties en prestaties.

Voor

wie?


Het systeem is bedoeld voor ieder die te maken heeft met vragen over menselijk gedrag en/of welzijn.

Enkele

doelgroepen

zijn:


• Particulieren.
• Managers, personeelsfunctionarissen, trainers, e.d..
• Vakspecialisten in consultancy, gezondheidszorg, hulpverlening, e.d..

De

invoer

van 'List-Sys' ©:


De relevante psychologische aspecten van een vraagstelling kunnen systematisch worden 'afgecheckt'.
Het systeem biedt hierbij een groot scala van check-lists.

Gegevens kunnen worden verzameld en gecombineerd afkomstig van meerdere bronnen, zoals:
1. Gestandaardiseerde psychologische tests (tot dusver zijn 15 opgenomen),
2. Gedragsobservaties door psycholoog, en
3. Zelf-beoordelingen door de betrokkene: via invulling van vragenlijsten die passen bij probleem of doelstelling.
4. Waarnemingen van andere personen uit de omgeving van de onderzochte.

De check-lists zijn af te nemen via diverse kanalen: beeldscherm, pen-en-papier of interview.

De

opzet

van 'List-Sys' ©:Het psychologisch model is wetenschappelijk gefundeerd en houdt rekening met alle belangrijke factoren van het menselijk functioneren.
Belangrijk is dat dit systeem alleen oplossingen voorlegt, maar nooit oplegt, en op geen enkel moment dwingt om bepaalde uitkomsten of redeneerlijnen te volgen.
In deze toepassing is het systeem inmiddels beproefd op ca. 300 casussen.

Het systeem is nu beschikbaar in Nederlandse en Engelse versie.
Het kan vlot worden ingezet op elk ander kennisgebied en in elke andere taal.

Vraag gerust ..

vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw wensen en situatie.