Methode:

Praktische Logica

©Cursus / training:

'Praktische Logica'

©

- voor werknemers


Het analytisch vermogen van een medewerker bepaalt in sterke mate de kwaliteit van zijn functioneren -
en daarmee het succes van bedrijf of organisatie ..

Daarom de

Cursus / Training Praktische logica

©:

Upgrading

van

Analytisch vermogen

van

werknemers

!

Vaardigheden van 'Praktische Logica' © - voor werknemers .Met als

onderwerpen:Combinerend en logisch denken.Accurate oordeelsvorming over informatie.


Het 'plaatsen' van informatie naar abstractieniveau en bruikbaarheid.

Accurate oordeelsvorming over feiten.


Het toepassen van chronologie, oorzaak-gevolg analyse, verklaring/ voorspelling.

Effectief, creatief, resultaatgericht denken.


Het gebruik van flexibele scenario planning.

Een logische werkstijl.


Resultaatgericht denken en werken.


Zie ook ..Vraag gerust ..

vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw situatie en wensen.