Disclaimer website:Het doel van deze website is om zo betrouwbaar mogelijke informatie te bieden.
Aan de samenstelling, inhoud en onderhoud van deze internetsite wordt dan ook de grootste zorg besteed.
Kennisneming van deze site, inclusief pagina's, teksten, afbeeldingen en links, verplicht uiteraard niemand om ook maar iets te doen met of naar aanleiding van enige aangeboden informatie, zij het content of structuur, virtueel of in substantie.

Om niettemin eventuele misverstanden te voorkomen volgt hieronder het nodige voorbehoud bij het gebruik van deze website.

Alle rechten voorbehouden


Aan inhoud, vorm, of enig gebruik van deze internetsite kunnen echter nooit door wie ook enige rechten of aanspraken van welke aard dan ook worden ontleend.
Alento Training & Advies, dan wel C.P. van der Velde, aanvaardt geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van enige informatie, zij het content of structuur, virtueel of in substantie, welke door deze website via internet verstrekt is.
Alento Training & Advies, dan wel Cees van der Velde, is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten naar aanleiding van de via internet verstrekte informatie.

Links naar internetsites van derden


Waar de internetsite van Alento - Training & Advies links bevat naar andere internetsites, vallen die sites, alsmede alle daarop verstrekte informatie, altijd volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van derden.
Alento Training & Advies is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van bedoelde internetsites.

Virussen en andere kwaadaardige programmatuur


Wij controleren onze website en onze e-mail op virussen en werken zoveel mogelijk met maximaal veilige en originele computer-software c.q. programmatuur.
Alento - Training & Advies c.q. Cees van der Velde is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder begrepen is - maar waartoe niet beperkt is: schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, schade door malafide apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade door overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Recht op verandering en wijziging


Informatie op deze site kan door Alento - Training & Advies c.q. Cees van der Velde elk moment worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.
Alento - Training & Advies c.q. Cees van der Velde is in dezen niet verantwoordelijk noch aansprakelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schrijffouten, verschrijvingen, vergissingen of andere fouten.


Zie ook ..


§

Onze

Algemene Voorwaarden