Psychologisch onderzoek:Gericht op zelfinzicht en ontwikkeling

.


Voor een vollediger inzicht in je persoonlijk functioneren• Als je een goed overzicht wilt krijgen van je functioneren,
  en de kansen en uitdagingen die vůůr je liggen.
• Overzicht van sterke en zwakke kanten, kwaliteiten en mogelijkheden.
• Probleemanalyse gericht op de cruciale schakel naar de oplossing.

Als je voor belangrijke keuzes staat die je toekomst bepalen.• OriŽntatie op je toekomst.
• Adviezen over gewenste veranderingen en leerdoelen.
• Advies doelgerichte training en/of persoonlijke ontwikkeling.
• Levensloop- en loopbaanadvies.

Persoonlijkheidsonderzoek


gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling.

Dit Persoonlijkheidsonderzoek richt zich op een breed spectrum van aspecten van je persoon en je leven.
Het levert een totaalbeeld van je functioneren in zowel privť als werksituatie.
Een sterkten-zwakten analyse geeft een helder overzicht:
van je kwaliteiten en je mogelijkheden, en je belangrijkste persoonlijke leerdoelen.
Op basis hiervan wordt in overleg een plan ontworpen voor je verdere ontwikkeling en/of loopbaan,
met concrete aandachtspunten, leerdoelen en prioriteiten.
Hieruit volgen direct toepasbare adviezen voor oriŽntatie op je toekomst,
en het optimaal benutten van je eigen mogelijkheden en kwaliteiten.

Desgewenst extra informatie met behulp van uniek expert-systeem:

'List-Sys' ©

- voor Inzicht en Advies.