Copyright:De informatie op deze website wordt u aangeboden door

Alento Training & Advies

om u behulpzaam te zijn bij uw oriŽntatie en keuzeprocessen. Het is echter niet toegestaan om commercieel gebruik te maken van deze informatie.

Beschermde gegevens en materialen:Alento Training & Advies is al jaren actief als bruisende bron van creativiteit en innovatie. Het resultaat is een niet-aflatende stroom diensten, werken en producten, in het kader van opdrachten, dienstverlening, service, maatschappelijk relevante doelen en algemene bevordering van kwaliteit van leven en beleving.

Alle door ons ontwikkelde of geproduceerde werkstukken, producten en materialen worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht, merkenrecht en copyright.
Ook alle aspecten en onderdelen van deze internetsite zijn het exclusieve eigendom van drs. C.P. van der Velde van Alento Training & Advies en vallen onder het auteursrecht.

Het gebruiksrecht, copyright, intellectueel eigendom en de bescherming van concept en design van onze producten en diensten zijn niet vervreemdbaar of enigszins overdraagbaar, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.

Zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is het te allen tijde absoluut verboden om enig door ons geleverd werk of materiaal geheel, minimaal of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of hoe dan ook openbaar te maken, via welk medium dan ook ter beschikking te stellen van derden of aan derden, al-dan-niet om-niet, ter inzage te geven en/of te verveelvoudigen.

Tot de diensten, werken en producten van Alento Training & Advies behoren resultaten van ontwikkeling, innovatie, ontwerp, vormgeving, constructie of creatie; (her)ordening, analyse, bewerking, afbeelding of representatie van materiaal of informatie. Bijvoorbeeld concepten, ontwerpen, modellen, teksten, adviezen, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, samenvattingen, plannen, programma's, methoden, systemen, technieken, oefeningen; tabellen, afbeeldingen, schetsen, schema's, tekeningen, schilderingen, grafieken; namen van producten of activiteiten, symbolen en beeldmerken zoals logo's, computerprogramma's en software pakketten. Deze kunnen zijn weergegeven in materiŽle of immateriŽle vorm, en in willekeurig welk medium, bijvoorbeeld verslagen, rapporten, nota's, readers, syllabi, manuscripten, voordrachten, handouts, informatiepakketten, flip-overs, foto's, dia's, geluidsopnamen, video's, digitale gegevensbestanden (zoals data, source code en dergelijke), brochures, aanbiedingen en offertes; enzovoorts.

Zie ook ..


Algemene VoorwaardenBeschermde namen en termen, vermeld op deze website, zijn:'Alento':


is een geregistreerde merknaam.
Gedeponeerd per 30-12-2003 bij: Het Benelux Merkenbureau, onder inschrijvingsnr.: 074.4294; depot/ id.nr.: 104.6766.

'Resultaatgerichte Psychologie':


is de naam van een specifieke psychologische methode.

'Doelgerichte Therapie':


is de naam van een specifieke therapiemethode.

'Psychologie van de Subjectieve Beleving':


is de naam van een nieuwe vorm van psychologie, ontwikkeld door drs. C.P. van der Velde.

'List-Sys':


is de naam van een computerprogramma-systeem, of expert-systeem, voor automatische psychologische analyse en advisering, ontwikkeld door drs. C.P. van der Velde.

Bovengenoemde namen, ideeŽn en producten zijn sedert 1996 tevens auteursrechtelijk gedeponeerd bij:
De Merkplaats (voorheen S.T.A.A.) te Amsterdam, onder dossier nummer: 961104-V-1.