Methode 'Praktische Logica':

   

Methode van

Causale analyseVoorbeeld Causale analyse:Aandeel van Islamitisch extremisme in terroristische aanslagen, 2004-2007 - in Irak.VRAAG: Wat is het aandeel van Islamitisch extermisme in dodelijke burgerslachtoffers door terroristische aanslagen - in Irak?

Vergelijking tussen de aantallen dodelijke slachtoffers van 'algemeen' terrorisme en terrorisme dat Islamitisch geļnspireerd is.
In Irak tijdens Operation Iraqi Freedom en Operation Enduring Freedom.
Periode: 01-01-2004 t/m 30-12-2007.

Zie schema hieronder voor enkele verhelderende resultaten.

Enkele highlights uit deze resultaten:


We hanteren hierbij een maximale waarde voor de foutkans (alpha) van 5 procent als criterium voor de significantie van de afgeleide populatie-correlatie.
Daarnaast hanteren we een maximale waarde voor de foutmarge (epsilon) van 5 procent als criterium voor de betrouwbaarheid van de geschatte 'N=1' steekproefwaarde t.o.v. het populatiegemiddelde.
Verder hanteren we een minimale waarde voor het betrouwbaarheidsinterval (Confidence interval) van 95 procent .

Conclusies:


• De hoeveelheid dodelijke burgerslachtoffers als gevolg van terroristische aanslagen, blijkt in Irak in de genoemde periode 'slechts' voor 30% terug te voeren op Islamitisch geļnspireerd geweld. Het grootste deel, 70%, is verklaarbaar uit andere motieven en actoren. Anders gezegd, het is nķet zo dat de meeste terreur in Irak die burgerdoden tot gevolg heeft, door Islamisten wordt gepleegd. Dit beeld komt redelijk overeen met de cijfers over het wereldwijde terrorisme.
• Wel is het in Irak zo, in de genoemde periode, dat maar liefst 87% van de Islamitische terroristische aanslagen leidt tot burgerdoden. Slechts 13% leidt tot doden onder niet-burgers. Met andere woorden, ąls Islamisten terroristische aanslagen plegen met doden tot gevolg, dan betreft dat erg vaak burgers. In een Islamitisch land als Irak zullen deze burgerslachtoffers - ironisch genoeg - bijna altijd mede-moslims zijn ..
• Het gevonden verband in de steekproefgegevens blijkt zeer hoog significant van toepassing op de totale populatie.
• De mate van gevonden samenhang is echter nogal gering: de geschatte populatie-correlatie is nauwelijks 0.17, en de proportie voorspelbare populatie-variantie blijkt maar 2,8%.
• Voor een willekeurig individu in de populatie van dodelijke terreurslachtoffers is de kans maar 5,3% groter dan toeval (50/50) dat de dader Islamtisch geļnspireerd was.

Zie verder ..Overzicht

van

analyse-gegevens:


1. Table Input-Form Causal Analysis - Project data

Parameter Value
Analysis/ method Chi-square based analysis of causality
Project (title) Terrorism; 2004-20070930,Iraq : Isl.>Civil.deaths
Hypothesis Terror: Iraq, 2004-2007.12.31; Isl. CE! - CE - - CE --> Civilian deaths
Name of 'cause' A1 (keyword) True(Killer=Islamic perpetrator)
Name of 'effect' B1 (keyword) True(Death=Civilian)
Max. tolerated exception due to non-random error (alpha);
Sample Effect-difference unexplained - general value (prb.)
_________________________________0.05_____________
Testing one-sided or two-sided _________________________________2________________

2. Chi-Square table: groups and data of observations

Condition description Cases with effect present /detected (+B1) Cases with effect absent /not detected (-B1) Cases regardless of effect (±B1)
Cases with cause present /detected (+A1) ________________9196 ________________1375 _______________10571
Cases with cause absent /not detected (-A1) _______________19323 ________________8294 _______________27617
Cases regardless of cause (±A1) _______________28519 ________________9669 _______________38188

3. Test statistics - Summary.
Effect-difference explained; significance surplus.
'*' : significance of difference.

Parameter Value
 
3. 1. Chi-Square sample statistics  
3. 1. 1. Chi-square statistic  
Chi-Square (val.) ______1171.857862359
Sample size N (num.) _____38188__________
3. 1. 2. Sample Correlation and related statistics  
SAMPLE CORRELATION (corr) _________0.175175760
Sample Variance explained (ppt.) _________0.030686547
3. 1. 3. Sample Significance of correlation  
Max. Popul. Effect-difference explained (prb.) _________1._________
Popul. Effect-difference explained; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 2. Proportions to conditional probabilities  
3. 2. 1. SAMPLE PROPORTIONS  
Total Hits (ppt.) _________0.457997276
3. 2. 2. CONDITIONAL probabilities  
Conjunct Prob. (Cause,Effect) (product) (prb.) _________0.261258495
3. 2. 3. CAUSALITY QUADRANTS  
Max. Symmetrical valence (prb.) _________0.457997276
3. 2. 4. LOGICAL probabilities  
Logical subsumption, coverage of conclusion;
overall condition: symmetry (A1 B1) (prb.)
_________0.276596792
 
3. 3. Test sample proportion to population value  
3. 3. [1a.] Population is Infinite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; infinite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; infin.; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 3. [1b.] Population is Infinite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-increase explained; infinite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; infin.; discrete; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 3. [2a.] Population is Finite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; finite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; finite; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 3. [2b.] Population is Finite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-incr. explained; finite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; finite; discr.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 4. Test difference of 2 sample proportions  
3. 4. [1a.] Population is Infinite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; infinite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; infin.; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 4. [1b.] Population is Infinite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-increase explained; infinite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; infin.; discrete; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 4. [2a.] Population is Finite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; finite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; finite; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 4. [2b.] Population is Finite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-incr. explained; finite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; finite; discr.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 5. Compare sample proportion with reliability margins of population average  
3. 5. 1. TEST PROPORTIONS, DIFFERENCE SAMPLE vs. POPULATION  
Max. Popul. Effect-difference, explained (prb.) _________1._________
3. 5. 2. TEST 1 SAMPLE PROPORTION to POPULATION CONFIDENCE INTERVAL  
Effect in exp. group, outside of interval; significance surplus (ppt.)  

*

________0.161509084
 
3. 6. Compare proportions-difference with reliability margins of population average  
3. 6. 1. TEST DIFFERENCE of 2 POPULATION PROPORTIONS  
Max. Popul. Effect-difference, explained (prb.) _________1._________
3. 6. 2. TEST DIFFERENCE of 2 SAMPLE PROPORTIONS to POPULATION CONFIDENCE INTERVAL  
Effect-increase in exp. group, outside of interval; significance surplus (ppt.)  

*

________0.161860203
 
3. 7. Sample correlation to population prediction  
3. 7. 1. Population Correlation and related statistics  
Max. POPULATION Correlation (CORR) _________0.175175760
Min. Population Variance not explained (ppt.) _________0.969313452
3. 7. 2. Significance of population correlation  
Max. Popul. Effect-difference explained (prb.) _________1._________
Popul. Effect-difference explained; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 8. Population correlation to individual prediction  
3. 8. 3. Population sign estimation for individuals, overall  
Max. Accuracy of popul. sign prediction, overall (ppt.) _________0.556049369
Max. Popul. sign estimation, overall, difference (ppt.) _________0.443950630
Max. Effect-difference explained; (relative) significance surplus (prb.)  

¬

_______-0.893950630
3. 8. 4. Population decile estimation for individuals, overall  
Max. Accuracy of popul. decile prediction, overall (ppt.) _________0.102950126
Max. Effect-difference explained; (relative) significance surplus (prb.)  

¬

_______-0.947049873
3. 8. 5. Confidence of sign prediction for individuals  
Max. Confidence of sign prediction, indiv. (prb.) _________0._________
Max. Effect-difference explained; (relative) significance surplus (prb.)  

¬

_______-0.95_______