Methode 'Praktische Logica':

   

Methode van

Causale analyseVoorbeeld Causale analyse:Aandeel van Islamitisch extremisme in terroristische aanslagen, 2004-2007 - wereldwijd.VRAAG: Wat is het aandeel van Islamitisch extermisme in dodelijke burgerslachtoffers door terroristische aanslagen - wereldwijd?

Vergelijking tussen de aantallen dodelijke slachtoffers van 'algemeen' terrorisme en terrorisme dat Islamitisch geļnspireerd is.
Periode: 01-01-2004 t/m 31-12-2007.

Zie schema hieronder voor enkele verhelderende resultaten.

Enkele highlights uit deze resultaten:


We hanteren hierbij een maximale waarde voor de foutkans (alpha) van 5 procent als criterium voor de significantie van de afgeleide populatie-correlatie.
Daarnaast hanteren we een maximale waarde voor de foutmarge (epsilon) van 5 procent als criterium voor de betrouwbaarheid van de geschatte 'N=1' steekproefwaarde t.o.v. het populatiegemiddelde.
Verder hanteren we een minimale waarde voor het betrouwbaarheidsinterval (Confidence interval) van 95 procent .

Conclusies:


• De hoeveelheid dodelijke burgerslachtoffers als gevolg van terroristische aanslagen, blijkt wereldwijd in de genoemde periode 'slechts' voor 29% terug te voeren op Islamitisch geļnspireerd geweld. Het grootste deel, 71%, is verklaarbaar uit andere motieven en actoren. Anders gezegd, het is nķet zo dat de meeste terreur die burgerdoden tot gevolg heeft, door Islamisten wordt gepleegd.
• Wel is het wereldwijd zo in de genoemde periode, dat maar liefst 78,5% (zeg 4/5) van de Islamitische terroristische aanslagen leidt tot burgerdoden. Slechts 21,5% (1/5) leidt tot doden onder niet-burgers. Met andere woorden, ąls Islamisten terroristische aanslagen plegen met doden tot gevolg, dan betreft dat meestal burgers.
In Islamitische landen zullen deze burgerslachtoffers - ironisch genoeg - bijna altijd mede-moslims zijn ..
• Het gevonden verband in de steekproefgegevens blijkt zeer hoog significant van toepassing op de totale populatie.
• De mate van gevonden samenhang is echter zeer gering: de geschatte populatie-correlatie is niet meer dan 0.07, en de proportie voorspelbare populatie-variantie blijkt slechts 0,45%!
• Voor een willekeurig individu in de populatie van dodelijke terreurslachtoffers is de kans maar 2,1% groter dan toeval (50/50) dat de dader Islamitisch geļnspireerd was.

Zie verder ..Overzicht

van

analyse-gegevens:[Project (index)= 24]

Predictive power of sample correlation for deduction to {N=1} samples1. Table Input-Form Causal Analysis - Project data

Parameter Value
Analysis/ method Chi-square based analysis of causality
Project (title) Terrorism; 2004-20070930,World: Isl.>Civil.deaths
Hypothesis Terror: World,2004-2007.12.31; Isl. CE! - CE - - CE --> Civilian deaths
Name of 'cause' A1 (keyword) True(Killer=Islamic perpetrator)
Name of 'effect' B1 (keyword) True(Death=Civilian)
Max. tolerated exception due to non-random error (alpha);
Sample Effect-difference unexplained - general value (prb.)
_________________________________0.05_____________
Testing one-sided or two-sided _________________________________2________________

2. Chi-Square table: groups and data of observations

Condition description Cases with effect present /detected (+B1) Cases with effect absent /not detected (-B1) Cases regardless of effect (±B1)
Cases with cause present /detected (+A1) _______________14343 ________________3932 _______________18275
Cases with cause absent /not detected (-A1) _______________34039 _______________13735 _______________47774
Cases regardless of cause (±A1) _______________48382 _______________17667 _______________66049

3. Test statistics - Summary.
Effect-difference explained; significance surplus.
'*' : significance of difference.

Parameter Value
 
3. 1. Chi-Square sample statistics  
3. 1. 1. Chi-square statistic  
Chi-Square (val.) _______353.062449961
Sample size N (num.) _____66049__________
3. 1. 2. Sample Correlation and related statistics  
SAMPLE CORRELATION (corr) _________0.073112669
Sample Variance explained (ppt.) _________0.005345462
3. 1. 3. Sample Significance of correlation  
Max. Popul. Effect-difference explained (prb.) _________1._________
Popul. Effect-difference explained; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 2. Proportions to conditional probabilities  
3. 2. 1. SAMPLE PROPORTIONS  
Total Hits (ppt.) _________0.425108631
3. 2. 2. CONDITIONAL probabilities  
Conjunct Prob. (Cause,Effect) (product) (prb.) _________0.225641860
3. 2. 3. CAUSALITY QUADRANTS  
Max. Symmetrical valence (prb.) _________0.425108631
3. 2. 4. LOGICAL probabilities  
Logical subsumption, coverage of conclusion;
overall condition: symmetry (A1 B1) (prb.)
_________0.230474051
 
3. 3. Test sample proportion to population value  
3. 3. [1a.] Population is Infinite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; infinite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; infin.; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 3. [1b.] Population is Infinite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-increase explained; infinite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; infin.; discrete; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 3. [2a.] Population is Finite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; finite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; finite; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 3. [2b.] Population is Finite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-incr. explained; finite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; finite; discr.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 4. Test difference of 2 sample proportions  
3. 4. [1a.] Population is Infinite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; infinite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; infin.; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 4. [1b.] Population is Infinite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-increase explained; infinite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; infin.; discrete; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 4. [2a.] Population is Finite; Distribution is Continuous  
Popul. Effect-increase explained; finite; continuous (prb.) _________1._________
Popul. Effect-increase expl.; finite; contin.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
3. 4. [2b.] Population is Finite; Distribution is Discrete  
Popul. Effect-incr. explained; finite; discrete (prb.) _________1._________
Popul. Effect-incr. expl.; finite; discr.; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 5. Compare sample proportion with reliability margins of population average  
3. 5. 1. TEST PROPORTIONS, DIFFERENCE SAMPLE vs. POPULATION  
Max. Popul. Effect-difference, explained (prb.) _________1._________
3. 5. 2. TEST 1 SAMPLE PROPORTION to POPULATION CONFIDENCE INTERVAL  
Effect in exp. group, outside of interval; significance surplus (ppt.)  

*

________0.065778801
 
3. 6. Compare proportions-difference with reliability margins of population average  
3. 6. 1. TEST DIFFERENCE of 2 POPULATION PROPORTIONS  
Max. Popul. Effect-difference, explained (prb.) _________1._________
3. 6. 2. TEST DIFFERENCE of 2 SAMPLE PROPORTIONS to POPULATION CONFIDENCE INTERVAL  
Effect-increase in exp. group, outside of interval; significance surplus (ppt.)  

*

________0.065131751
 
3. 7. Sample correlation to population prediction  
3. 7. 1. Population Correlation and related statistics  
Max. POPULATION Correlation (CORR) _________0.073112669
Min. Population Variance not explained (ppt.) _________0.994654537
3. 7. 2. Significance of population correlation  
Max. Popul. Effect-difference explained (prb.) _________1._________
Popul. Effect-difference explained; significance surplus (prb.)  

*

________0.025______
 
3. 8. Population correlation to individual prediction  
3. 8. 3. Population sign estimation for individuals, overall  
Max. Accuracy of popul. sign prediction, overall (ppt.) _________0.523293269
Max. Popul. sign estimation, overall, difference (ppt.) _________0.476706730
Max. Effect-difference explained; (relative) significance surplus (prb.)  

¬

_______-0.926706730
3. 8. 4. Population decile estimation for individuals, overall  
Max. Accuracy of popul. decile prediction, overall (ppt.) _________0.100330253
Max. Effect-difference explained; (relative) significance surplus (prb.)  

¬

_______-0.949669746
3. 8. 5. Confidence of sign prediction for individuals  
Max. Confidence of sign prediction, indiv. (prb.) _________0._________
Max. Effect-difference explained; (relative) significance surplus (prb.)  

¬

_______-0.95_______