Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Relaties van Toepassingsgebieden met
De Vier

Domeinen

van Informatie Per toepassingsgebied: Huidige Competenties van Professionals
op De Vier

Domeinen

van Informatie [dd. 2022|05|05 - 17h:58m (12s:177ms) v. 1.1 /  ]

 Per toepassingsgebied: Huidige Competenties van Professionals
op De Vier

Domeinen

van Informatie


 


I
II
III
IV

Kennisgebied


Toepassingsgebied


 
 
 
 

Effectief vergaderen


__5.0%                    
__1.0%                    
__0.1%                    
__0.1%                    

Service en klantvriendelijkheid


_10.0%                    
_10.0%                    
__1.0%                    
__1.0%                    

Cognitieve ergonomie - van technische apparaten


__2.0%                    
__1.0%                    
__5.0%                    
__5.0%                    

Cognitieve ergonomie - van software


__5.0%                    
__1.0%                    
_10.0%                    
__0.5%                    

Politie, recherche en veiligheidsdiensten


_10.0%                    
__5.0%                    
__2.0%                    
__0.1%                    

Rechtspraak


_20.0%                    
__5.0%                    
__5.0%                    
__0.1%                    

Gezondheidszorg


__5.0%                    
_10.0%                    
__2.0%                    
__5.0%                    

Geestelijke gezondheidszorg en Welzijnswerk


__5.0%                    
_20.0%                    
__1.0%                    
__1.0%                    

Jeugdzorg en Kinderbescherming


__5.0%                    
_10.0%                    
__1.0%                    
__0.5%                    

Asielprocedures en Integratie


__2.0%                    
_10.0%                    
__1.0%                    
__0.5%                    

Reclassering en diagnostiek/behandeling in TBS-systeem


__5.0%                    
_20.0%                    
__1.0%                    
__1.0%                    

Overheid, regering, bestuur, publieke diensten


__5.0%                    
__2.0%                    
__0.1%                    
__0.1%                    

Politiek, parlement


_10.0%                    
__5.0%                    
__1.0%                    
__0.1%