Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Relaties van Toepassingsgebieden met
De Vier

Domeinen

van Informatie[dd. 2020|05|12 - 17h:06m (11s:840ms) ]

 Per toepassingsgebied: Huidige Competenties van Professionals
op De Vier

Domeinen

van Informatie

 

I

II

III

IV

Kennisgebied

Taal en Communicatie

Psychologie

Logica

Causaliteit

Toepassingsgebied
 
 
 
 
Effectief vergaderen
__5.0%                    
__1.0%                    
__0.1%                    
__0.1%                    
Service en klantvriendelijkheid
_10.0%                    
_10.0%                    
__1.0%                    
__1.0%                    
Cognitieve ergonomie - van technische apparaten
__2.0%                    
__1.0%                    
__5.0%                    
__5.0%                    
Cognitieve ergonomie - van software
__5.0%                    
__1.0%                    
_10.0%                    
__0.5%                    
Politie, recherche en veiligheidsdiensten
_10.0%                    
__5.0%                    
__2.0%                    
__0.1%                    
Rechtspraak
_20.0%                    
__5.0%                    
__5.0%                    
__0.1%                    
Gezondheidszorg
__5.0%                    
_10.0%                    
__2.0%                    
__5.0%                    
Geestelijke gezondheidszorg en Welzijnswerk
__5.0%                    
_20.0%                    
__1.0%                    
__1.0%                    
Jeugdzorg en Kinderbescherming
__5.0%                    
_10.0%                    
__1.0%                    
__0.5%                    
Asielprocedures en Integratie
__2.0%                    
_10.0%                    
__1.0%                    
__0.5%                    
Reclassering en diagnostiek/behandeling in TBS-systeem
__5.0%                    
_20.0%                    
__1.0%                    
__1.0%                    
Overheid, regering, bestuur, publieke diensten
__5.0%                    
__2.0%                    
__0.1%                    
__0.1%                    
Politiek, parlement
_10.0%                    
__5.0%                    
__1.0%                    
__0.1%