Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©


Relaties tussen De vier

Dimensies

van Informatie[dd. 2018|04|28 - 22h:40m (28s:049ms) ]

Totaal-overzicht:

 De vier

Dimensies

van Informatie

  I

II

III

IV

Dimensie
Voorstelling van zaken
Onderbouwing
Werking
Uitingsvorm
Fase in informatiestroom
Perceptie
Modelvorming
Output
Input
Proces
Subjectieve beleving

Associatie, synthese;

Taxatie, waardering
(appraisal)
Oordeelsvorming

Reactie-opties;

Selectie + Beslissen
Informatie-toepassing

Actie;

Fysiek gedrag
Informatie-uitwisseling

Waarneming, expressie;

Codering + Decodering
Bewerking
Creatieve ontwikkeling
Logische
analyse/toetsing
Empirische
analyse/toetsing
Taalanalyse,
interpretatie
Criteria
Samenhang,
belevingswaarde
Voldoende grond
(Logisch-valide)
Voorspellende kracht
(Empirisch-valide)
Volledigheid,
geloofwaardigheid
Type effect
(cq. spin-off)
Intra-psychisch effect
Logisch gevolg (implicatie)
Causaal effect
Betekenis-effect
Gebruikswaarde
Inzicht, begrip;
motivatie
Betrouwbaarheid,
informatie-kwaliteit
Effectiviteit
Overtuigingskracht
Doeluitkomst
Belevingskwaliteit
Waarheidsgehalte
(waarheidsgelijkenis)
Gewenst effect
Wederzijds begrip,
waardering
Cruciale inzichten, competenties, gereedschappen
Heldere systematiek voor resultaatgerichte aanpak.

Helder, samenhangend mensbeeld.

Een solide theorie over het subjectief bewustzijn.Effectief gebruik van logica.

Glashelder concept van 'informatie'.

Gedegen informatieverzameling.

Exacte methode voor complexe analyses.

Inzicht in de aard van domeinen.
Heldere systematiek voor causale analyse.Methode voor systematische, inhoudsvrije taalanalyse.