Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Relaties tussen De vier

Dimensies

van InformatieTotaal-overzicht:

 De vier

Dimensies

van Informatie [dd. 2022|05|05 - 17h:41m (40s:850ms) v. 1.1 /  ]

Totaal-overzicht:

 De vier

Dimensies

van Informatie


 
I
II
III
IV

Dimensie


Voorstelling van zaken
Onderbouwing
Werking
Uitingsvorm

Fase in informatiestroom


Perceptie
Modelvorming
Output
Input

Proces


Subjectieve beleving

Associatie, synthese;

Taxatie, waardering
(appraisal)
Oordeelsvorming

Reactie-opties;

Selectie + Beslissen
Informatie-toepassing

Actie;

Fysiek gedrag
Informatie-uitwisseling

Waarneming, expressie;

Codering + Decodering

Bewerking


Creatieve ontwikkeling
Logische
analyse/toetsing
Empirische
analyse/toetsing
Taalanalyse,
interpretatie

Criteria


Samenhang,
belevingswaarde
Voldoende grond
(Logisch-valide)
Voorspellende kracht
(Empirisch-valide)
Volledigheid,
geloofwaardigheid

Type effect


(cq. spin-off)
Intra-psychisch effect
Logisch gevolg (implicatie)
Causaal effect
Betekenis-effect

Gebruikswaarde


Inzicht, begrip;
motivatie
Betrouwbaarheid,
informatie-kwaliteit
Effectiviteit
Overtuigingskracht

Doeluitkomst


Belevingskwaliteit
Waarheidsgehalte
(waarheidsgelijkenis)
Gewenst effect
Wederzijds begrip,
waardering

Cruciale inzichten, competenties, gereedschappen


Heldere systematiek voor resultaatgerichte aanpak.

Helder, samenhangend mensbeeld.

Een solide theorie over het subjectief bewustzijn.
Effectief gebruik van logica.

Glashelder concept van 'informatie'.

Gedegen informatieverzameling.

Exacte methode voor complexe analyses.

Inzicht in de aard van domeinen.
Heldere systematiek voor causale analyse.
Methode voor systematische, inhoudsvrije taalanalyse.