Persoonlijke Coaching en TrainingInzicht, inspiratie en ontwikkelingEen combinatie van Coaching en Psycho-educatie


• Stimulering en ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling.
• Bevorderen van gewenste ervaringen en positieve doelen.

• Toepassen van ontspanning, beweging, expressie, creativiteit.
• Leren van vaardigheden
  in waarnemen, denken en voelen, gedrag en communicatie.
Zelf-hulp training:
  zelferkenning, empowerment, meditatie, zelfhypnose.

Aanleiding en aanpakCoaching en training bieden je ondersteuning voor je ontwikkeling en levensloop op langere termijn.
De bijeenkomsten zijn gericht op inzicht en inspiratie, en stimulering en versteviging van persoonlijke groei.

Via aandachtige counseling en beraadslaging
zoeken we de kortste en best begaanbare weg naar je gewenste doelen.
We creŽren hierbij extra speelruimte door het leren van aanvullende vaardigheden
in waarnemen, denken en voelen, gedrag en communicatie.
Hierbij maken we gebruik van talrijke handvatten en oefeningen
om die vaardigheden doelgericht te versterken,
zoals ontspanning, beweging, expressie en creativiteit, en zelf-hulp training
met bouwstenen op het gebied van empowerment, meditatie en zelfhypnose.

Levensloop-planning.
  Constructief en inspirerend werken aan persoonlijke ontwikkeling.
• Loopbaanbegeleiding, coaching.