Cursus / training:

Methode voor Logische Analyse


Principes van Formele logica .Combinatorische explosie in Logische systemenInhoudsopgave


3.  Syntactische expansie.
4.   Syntactische variatie bij symmetrische (meerplaatsige) connectieven.
5.   Syntactische variatie bij symmetrische connectieven - tot diepteniveau twee.
6.   Syntactische variatie bij asymmetrische ( binaire) connectieven.
7.   Conclusie aangaande syntactische expansie.

C.P. van der Velde © 2014, 2018.