Dienstverlening aan bedrijven en organisaties:Drs. C.P. van der Velde.

M.i.v. 1990:

Psychologische praktijk Resultaatgerichte Psychologie


M.i.v. 2004:

Alento - Training & Advies§

Onderzoek, analyse en beleidsadvies - voor Managers.Voor

optimalisering van bedrijfsprocessen

.
Op het gebied van
(·) Human Resource Management.
(·) Resultaatgerichtheid.
(·) Doelmatigheid / efficiency.
(·) Kwaliteitsverbetering. Terugdringen van error marges.
(·) Verzameling, verwerking, analyse en toepassing van informatie.
(·) Inzet van ICT.

§

Educatie en training - voor werknemers / managers.(·) Efficiënt en optimaal informatiegebruik.
(·) Probleem-oplossen door Praktische Logica.
(·) Psychologische taalanalyse. Interviews, onderhandelen, enz..

§

Onderzoek en advies - m.b.t. werknemers

.

(·) Onderzoek functiegeschiktheid / belastbaarheid.
(·) Sterkten-zwakten analyses.
(·) Loopbaanadvies.
(·) Analyses van team-functioneren, adviezen team-building.
(·) Screening met behulp van uniek expert-systeem:

'List-Sys' (c)

- voor Inzicht en Advies.

§

Advies, Counseling, Coaching - voor werknemers.Onder meer

reïntegratie-begeleiding

.
(·) Advies en counseling bij werk- of privé-problemen.
(·) Versterking van capaciteiten en competenties.
(·) Advies werkhervatting, functie-verandering, enz..
(·) Adviezen voor preventie van stress, burnout, e.d..


OpdrachtgeversVanaf 1990. O.a.:§

Beleidsadviezen:(·) Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen, behandelafdeling.
2007: Sterkten-zwakten analyse en advies m.b.t. team-functioneren.
Beleidsadviezen m.b.t. personeelsmanagement, Afdelingsmanagement, beheersbeleid en behandelbeleid met het oog op recidivepreventie.

(·) Gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Den Haag.
1997: Onderzoeksontwerp enquête i.v.m. Afd. Bijzonder Onderzoek.
1998: Effectiviteitsonderzoek, Validiteitsonderzoek van selectietests.
1999: Stress-preventieplan, beleidsadviezen t.a.v. personeelsselectie, opleiding en loopbaanbegeleiding, Preventiegerichte selectietests.
1999: Advies i.v.m. relatie arbeidsrecht en psychische problemen.
1999: Advies functieprofiel Bedrijfsmaatschappelijk werker SZW.

§

Diagnostiek en therapie voor werknemers:(·) Gemeente Den Haag, Brandweer Haaglanden.
Afd. Personeelszaken, Afd. Opleidingen en Informatiezaken, Sectoren.

(·) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat- generaal Goederenvervoer.
Stafafdeling Control.

(·) Ministerie van Justitie, Raad voor de Rechtsspraak.
Afd. Interne Facilitaire Ondersteuning (IFO).

(·) Gerechtsdeurwaarder G.Th.Van der Velde, te Den Haag.

(·) Derks Advocaten & Adviseurs, te Woerden.

(·) Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), te Zoetermeer.

(·) Arbo Unie West Nederland, Rotterdam Hoogvliet.

(·) BV Breetveld Organisatie Adviseurs (BBOA).

(·) Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).
Afd. Personeel en Organisatie (P&O),

Afd. Informatie en Automatisering (I&A), Afd. Welstand, Sector Financiën en Controle, Sector Woonzaken.

(·) Gemeente Den Haag, Bestuursdienst.
Afd. Personeelszaken (PZ), Dienst Leefbaarheid & Toezicht.

(·)

Gemeentelijke Belastingdienst (GBD), Den Haag.
Afd. Algemene en Personeelszaken (APZ).

(·) Gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Den Haag.
Afd. Personeelszaken, Wijkkantoren, Afd. Opleidingen, Leer-Werk Centrum, Werkraat, Werkbij, Centrum Nieuwkomers.

(·) Gemeente Den Haag, Afd. ARBO (later: ARBO Unie Rijnmond).
T.b.v. Werknemers van gemeentelijke diensten.

(·) Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs (DON).
Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO), HBO-Raad, Scholen en onderwijsinstellingen (Zuiderpark, Overvoorde, Het Loo, Johan de Witt, Simon Stevin, V.C.L., Gymnasium Haganum, Noctua, Hogeschool Haagland, Haagsche Hogeschool, Het Koorenhuis).

(·) Gemeente Den Haag, Dienst Welzijn.
Sector Spel en Recreatie, Stedelijk Bureau Opbouwwerk. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Sectoren, rayons. Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging (GDVV), Verzorgings- en Verpleeghuizen (Vrederust West, Houtwijk), Ziekenhuis Leyenburg.

(·) Gemeente Den Haag, Dienst Openbare Bibliotheek (DOB).

(·) Gemeente Den Haag, Koninklijke Schouwburg.

(·) Gemeente Den Haag, Gemeentelijke Belastingdienst (GBD).

(·) Gemeente Den Haag, Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD).

(·) Gemeente Den Haag, Gemeentelijke dienst Grondgebiedzaken (DGZ).

(·) Gemeente Den Haag, Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO, later DSO).

(·) Gemeente Den Haag, Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (IMKB).

(·) Gemeente Den Haag, Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB, later Eneco).

(·) Gemeente Den Haag, Gemeentelijke Dienst Stadsbeheer (DSB).
Ingenieursbureau, Sector VEA, School en kindertuinwerk, Begraafplaatsen, Gemeentereiniging.

(·) Gemeente Den Haag, Gemeentelijke Facilitaire Dienst (FAD).

§

Educatie en Training:(·) Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, te Amsterdam/ Utrecht.
(·) Chr. Hogeschool Rijnmond, te Den Haag.
(·) Clingendael, Instituut voor Internationale Betrekkingen.
(·) Stari Most, Comité voor Recht en Vrede op de Balkan.
(·) Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie.

§

Uitgeverij / distributie:(·) Boekhandels, vnl. te Den Haag en Wassenaar:
O.a. Verwijs, Van Stockum, Paagman, Ver. Oud Wassenaar, Van Seters, De Boekenmarkt, De Kler, Van der Sprong, A. Houtschildt, Bijleveld, Van den Berg, enz..
(·) Vitatem BV / BV De Landbouw, te Den Haag.