Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Succes- versus Fout-kansen in Sociale oordeelsvormingConventionele methoden t.o.v.

Arc of

Essentials

© [dd. 2022|05|05 - 17h:57m (58s:108ms) v. 1.1 /  ]


Probleemgebied /ActiviteitSystematiek /ParadigmaRelatie/Proportie


(percentage)Domein /KennisgebiedAnalyse /operatie


Conventionele aanpak.

Sociale wetenschappen.


Academische consensus.
Geavanceerd/Sophisticated.

Arc of Essentials


Body of KnowledgeSubtotalenTotalen


1 -  Taalgebruik


Taalanalyse


Taalstructuur
   
  Syntax:

Onwelgevormd
(Weglatingen, wanorde/ fragmentatie, overlappingen)
≅ 0.6
Welgevormd
(Volledig, correct /samenhangend, afgebakend)
≅ 0.8

((1 -0.6 ) /0.8 =)
50%
 
  Semantiek:

Onvoldoende interpreteerbaar
(Diffuse verwijzing, kwalificatie, betekenismanipulatie)
≅ 0.6
Betekenisbeslisbaar
(Zintuiglijk /beschrijvend, scherpe verwijzing, stabiele betekenissen)
≅ 0.8

((1 -0.6 ) /0.8 =)
50%
 
Gecombineerd
 
(0.5 *0.5 =)

25%


2 -   Redeneren


Logica


Logische formalisering, validering.
Consistentie, validiteit, reductie, beslisbaarheid.    
'Dichotome' logica: Conjunctief/exponentieel: Formele logica: Disjunctief/hyper-exponentieel:
Decision time Complexity

O

(2  poly(n) )

O

(2  (2  poly(n) ) )
Combinatory explosion =EXPTIME =2-EXPTIME
  n =2 :
4
16
(4 /16 =) ______25.000%
 
  n =3 :
8
256
(8 /256 =) _______3.125%
 
  n =4 :
16
65536
(16 /65536 =) ____0.024414%
 
'Gemiddelde' ≅
 
(8 /256 = 1 /32 =)

3.125%


3 -   Oorzaak-gevolg verbanden


Statistisch-causale analyse


Minimum proportie verklaarde variantie vereist voor accurate voorspelling uit gevonden correlatie ( =0.05).
 
  Inductie : Steekproef (N=100)
naar Populatie gemiddelde
(Generalisatie)
'Significantie '
(1 -0.000095 =) 0.999905
 
 
  Predictie : Populatie naar gemiddelde van nieuwe steekproef
(Extrapolatie)
 
Voorspellende kracht
(deciel =0.1)
(1 -0.995898 =)
____0.004102

(1 /__243.783520 =)
____0.410200%
 
  Deductie : Populatie naar individu
('N=1' voorspelling)
 
Individueel
(deciel =0.1, ε =0.05)
(1 -0.999711 =)
____0.000288
(1 /___14.193771 =) ____7.045343%
 
Gecombineerd (Ketenredenering)
    (1 /_3460.207612 =)

____0.028899%


 

Logisch-causale analyse


Causale hypothese: Observatie naar theorie.
Conditionele kansen van causale varianten die contingent zijn onder gevonden correlatie.
   
  Disjunct effect:
(1 -0.875 =) 0.125
(1 -0 =) 1
(1 /8 =) ______12.500%
 
  Gemeenschappelijke oorzaak:
(1 -0.75 =) 0.25
(1 -0 =) 1
(1 /4 =) ______25.000%
 
  Disjunct-conjunct complexe oorzaak:
(1 -0.8125 =) 0.1875
(1 -0 =) 1
(1 /5.333333 =) ______18.750%
 
  Intermediërende disjuncte oorzaak:
(1 -0.75 =) 0.25
(1 -0 =) 1
(1 /4 =) ______25.000%
 
Gecombineerde
contingentie
(1 -0.90625 =) 0.09375
(1 -0 =) 1
(1 /10.666666 =)

_______9.375%


 

Causale inferentie


(algemeen)
    (____0.000288
*____0.093750 =)

____0.002709%


4 -   Oordeelsvorming over mensen


Psychologie


Deterministisch- fysicalistisch model ('bio-robot model')
Geïntegreerd holistisch model
 
  Factoren model complexiteit: ≅
Vier factoren model
(stimulus, nature, nurture, response)
≅ 4
Tien Factoren Model
(stimulus, genetica, perceptie, lichaamstoestand, geheugen, verwerking, bewustzijn, emotie, keuze, response)
≅ 10

Average ≅  
(4 /10 =)

40%

Saldo

(product)

  ≅


  (1 /______11810841.245 =)

_______0.000008466%