Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Dimensies en factoren:[dd. 2020|05|12 - 17h:04m (23s:020ms) ]

Totaal-overzicht:

 Kenmerken van Subjectief Bewustzijn

Subjectief Bewustzijn

Disjuncte kenmerken van bewustzijn

Inherente kenmerken van bewustzijn

Unieke kenmerken van bewustzijn

Disjuncte kenmerken, Neuronale correlaten

Disjuncte kenmerken, Informatie-correlaten

Inherente kenmerken, Neuronale correlaten

Inherente kenmerken, Informatie-correlaten

Unieke kenmerken, Disjunct

Unieke kenmerken, Inherent

Unieke kenmerken, Perceptueel

Unieke kenmerken, Activerend

Unieke kenmerken, Inherent, Perceptueel

Unieke kenmerken, Inherent, Activerend

Unieke kenmerken, Disjunct, Perceptueel

Unieke kenmerken, Disjunct, Activerend

Keuzevrijheid