Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Dimensies en factoren:Totaal-overzicht:

 Categorieën van Subjectieve Beleving [dd. 2022|05|05 - 17h:40m (08s:226ms) v. 1.1 /  ]

Totaal-overzicht:

 Categorieën van Subjectieve Beleving

Categorieën van Subjectieve Beleving

Hiërarchische opbouw

I. Extern

Relatie met fysische tijd en ruimte

Betrokkene(n), referent(en)

Betrokkene(n), referent(en): diverse verschijnselen of objecten

Causale functie

Relatie tussen bron en bestemming

Zintuiglijk kanaal

Extero-sensorisch proces.

Gevoelszin

Relatief meer exteroceptief

Relatief meer interoceptief

Motoriek

Intero-sensorisch proces

Introspectie

Cognitie

II. Intern

Betrokkene(n), referent(en): 1. Disjunct.

Betrokkene(n), referent(en) 2. Adherent.

Bewustzijnsgraad

Activatieniveau

Beheersbaarheid

Mate van affect

Overige eigenschappen/ aspecten.

Betrokkenheid op het proces.

Relatie met taal.

Omgeving (context).

Modus van functioneren

Subjectief belang

Functie(s)

Vooronderstellingen

Afstand: 1. Distaal

Afstand: 2. Proximaal

Tijdrelatie: 1. Synchroon

Tijdrelatie: 2. Diachroon

A. Herinnering.

Ontstaan: 1. Exogeen

Ontstaan: 2. Endogeen

Sensorisch-episodisch

Sensibel-episodisch

Semantisch/ symbolisch

B. Mentale constructie

Creatieve fantasie

Redeneren/ berekenen.

Vier hoofdklassen van informatie