Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Dimensies en factoren:Totaal-overzicht:

  Stappen in het psychisch proces. [dd. 2021|07|01 - 00h:06m (26s:229ms) v. 1.1 /  ]

Totaal-overzicht:

 Stappen in het psychisch proces.


Psychisch proces

(1) Bepalen van Huidige Toestand

(2) Bepalen van Eerdere/voorgaande Toestand

(3) Bepalen van Verwachte Toestand

(4) Bepalen van Gewenste Toestand

(5) Bepalen van Actieplan

(6) Initiëren van eerstvolgende stap/bewerking.

(7) Bepalen van Conclusies en Lessen.

(8) Modificeren, uitbreiden van Geheugeninhoud