LITERATUUR-LIJSTWerkstukken, Artikelen, Manuscripten (beknopt overzicht):Auteur: C.P. van der Velde (CvdV).

Onderwerpen, deelgebieden:(1) Psychologie algemeen@

Van der Velde, C.P.

(1985):
Neuro-LinguÔstisch Programmeren (N.L.P.) als Psychologische Methode - een eerste theoretische verkenning.
Werkstuk Klinische Psychologie, 2de studiejaar. 12 feb. 1985. Pp. 1-25.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Hessel Stamhuis.

@

Van der Velde, C.P.

(1986):
Een Semantische Empirie: De Bezwangerde Nevels boven het Moeras. Naar een nieuwe Wetenschaps-theoretische fundering van de Sociale Wetenschappen .
Werkstuk Wetenschapsfilosofie. Aug. 1986. Pp. 1-76.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Sybe Terwee.

@

Van der Velde, C.P.

(1986):
Verslag Onderzoek naar Esthetische Waardering.
Werkstuk Persoonlijkheidspsychologie, Onderzoeksvaardigheden. 1986.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Mw. Meel-Jansen.

@

Van der Velde, C.P.

(1986):
Onderzoek naar het verband tussen observeerbaar oog-gedrag en mentale representaties.
Onderzoeksontwerp. M.m.v. Peter Kooyman.
Werkstuk Theoretische Psychologie/ Vaardigheidsblok Onderzoek, module Vraagstelling. 20-10-1986. Pp. 1-13.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docenten: Pieter Stein, Dr. Gezinus Wolters.Manuscripten over Psychologische Methoden(2) Psychologie van Taalgebruik@

Van der Velde, C.P.

(1984):
Psychologie en Taal.
Werkstuk Theoretische psychologie, 1ste studiejaar. Voorjaar 1984. Pp. 1-16.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Sacha Bem.

@

Van der Velde, C.P.

(1988):
Computer-LinguÔstiek.
Werkstuk Sociaal-Wetenschappelijke Informatica (keuzevak). 14-01-1988. Pp. 1-32.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

@

Van der Velde, C.P.

(1988):
In de Vorm van IdeŽen. Een speurtocht naar Taalkundig-Psychologische scoringskriteria voor de Nederlandse Rationaliteitsvragenlijst.
Doctoraalscriptie, concept versie. Juni 1988. Pp. 1-109, Lit.opg. 110-115.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docenten: Gemma I. Engels, Renť Rombouts.

@

Van der Velde, C.P.

(1988):
Rationaliteit en Taalgebruik: Een onderzoek naar taalkundig-psychologische skoringskriteria voor een rationaliteitstest .
Doctoraalscriptie. Dec. 1988. Pp. 1-97, bijlagen 99-122, Lit.opg. 123-131.
Leiden: Klinische en gezondheidspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden. Docenten: Gemma I. Engels, Ben J.M. Moritz.

@

Van der Velde, C.P.

(1988):
Samenvatting van (theoretisch) Scriptie-onderzoek: Rationaliteit en taalgebruik. Een theoretisch onderzoek naar taalkundig-psychologische skoringskriteria voor een Rationaliteitstest .
Dec. 1988. Pp. 1.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

@

Van der Velde, C.P.

(1989):
Verslag van een empirisch onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van taalgebruik en kenmerken van 'irrationeel denken'.
Onderzoeksverslag voor doctoraalexamen (ongepubliceerd). Mei 1989. Pp. 1-56.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Docent: Gemma I. Engels.

@

Van der Velde, C.P.

(1988):
Samenvatting van (empirisch) Afstudeer-onderzoek: Rationaliteit en taalgebruik. Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van taalgebruik en kenmerken van 'irrationeel denken' .
Juni 1989. Pp. 1.
Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.

@

Van der Velde, C.P.

(1991-1992):
Een Methode voor Psychologische Taal Analyse.
Samenvatting:
Probleemstelling en gekozen benadering. Toepassing van deze methode.
Hand-out. Jul. 1991 - Jun. 1992. Pp. 1.

@

Van der Velde, C.P.

(1991-1992):
Onderzoeksproject Taalkundig-Psychologische Taal Analyse: Overzicht van resultaten.
Relevantie. Betrouwbaarheid. Validiteit. Reductie. Afleidingsregels. Handleiding.
Hand-out. Jul. 1991 - Jul. 1992. Pp. 1.

@

Van der Velde, C.P.

(1991-1992):
Onderzoeksproject Taalkundig-Psychologische Taal Analyse: Inventarisatie van ontwikkelde Computerprogramma's.
Hand-out. Jul. 1991 - Jun. 1992. Pp. 2.

@

Van der Velde, C.P.

(1991):
A Method for Psychological Language Analysis.
Hand-out. June 1991. Pp. 1.

@

Van der Velde, C.P.

(1991):
Results of the research project Linguistic-Psychological Language Analysis.
Hand-out. July 1991. Pp. 1.

@

Van der Velde, C.P.

(1991):
Research project Linguistic-Psychological Language Analysis: An Inventarisation of developed Computer programs .
Hand-out. Juli 1991. Pp. 1.

@

Van der Velde, C.P.

(1992):
Psychologische Taalanalyse in theorie en praktijk.
Manuscript. Mei 1992. Pp. 1-297.

@

Van der Velde, C.P.

(1992):
Beknopt Overzicht van Taalkundig-Psychologische Structuurkenmerken.
Beoordelingscriteria voor het analyse- en scorings-systeem van de methode voor Taalkundig-Psychologische Taal Analyse.
Hand-out. Juli 1992. Pp. 1-7.

@

Van der Velde, C.P.

(1992):
De Macht van Taal. Een theorie en methode van psychologische taalanalyse.
Manuscript. Dec 1992. Pp. 1-266.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Voortgezet onderzoek Taalkundig-Psychologische Taalanalyse (1989-1993).
Concept-ontwerp dissertatie-onderzoek.
Begeleider: prof. dr. Uwe Hentschl,
RUL, sectie Persoonlijkheidspsychologie. Mei 1993.(3) Psychologisch model@

Van der Velde, C.P.

(1984):
Hete brei wordt hot issue! Eerste jaars hebben kritiek.
Pleidooi voor een completer lesprogramma.
In: ' De prikkel ', jrg.16, 4, feb/mrt 1984. pp.:1.

@

Van der Velde, C.P.

(1984):
A priori tijd: voor inhoudelijke kritiek.
In: ' De prikkel ', jrg.16, 4, apr/mei 1984. pp.:1.

@

Van der Velde, C.P.

(1988):
Het materialistisch mensbeeld van de wetenschap - en zijn consequenties.
Illustraties: 'De hulpverlener ', karikaturen 1 ' De Loerend Luisterende ', 2 ' De Vergaderfreak ', 3 ' De Aktievoerder ', 4 ' De Goeroe ', 5 ' De Alles-Begrijpende '.
In: ' De Beroepshouding van de Hulpverlener ', scriptie Jeanette Kenbeek, 1988; Par. 1.4. Apr-Jun 1988. Pp. 3.

@

Van der Velde, C.P.

(1994):
Syllabus bij het vak Psychologie van de Subjectieve Beleving.
T.b.v. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht, 1ste studiejaar.
Jun. 1994. Pp. 1-164, bijl. A(1-20), B(1-18), C(1-30), illustr.

@

Van der Velde, C.P.

(1996-heden):
Het Subjectief Bewustzijn.
Een bestaansbewijs en pleidooi voor erkenning. Manuscript. Pp. ca. 1-200.

@

Van der Velde, C.P.

(1996-heden):
De Psychologie van de Subjectieve Beleving.
Een nieuw psychologisch model. Overzichtswerk. Manuscript. Pp. ca. 1-200.(4) Therapie, Welzijn, Communicatie@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Syllabus bij het vak Rationeel-Emotieve Therapie.
T.b.v. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht, 1ste studiejaar.
Sep. 1993. Pp. 1- 66.
I. ' Inleiding: psychologische theorie van de R.E.T. '.
II. ' Toepassing van de R.E.T. in de klinische praktijk '.

@

Van der Velde, C.P.

(1994):
Syllabus bij het vak Cognitieve Therapie.
T.b.v. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht, 1ste studiejaar.
Sept. 1994. Pp. 1-122.
I: ' Rationeel-Emotieve Therapie ' (p.7-62);
II: ' Neuro-LinguÔstisch Programmeren ' (p.63-70).
Toepassingen van ontwikkelde methoden:(5) Rapporten Management- en Beleidsadviezen@

Van der Velde, C.P.

(1999):
Evaluatie-onderzoek en effectiviteitsmeting van Psychologische hulpverlening bij ziekteverzuim en stress-klachten .
9 feb. 1999 (pp. 14).

@

Van der Velde, C.P.

(1999):
Stress-preventieplan. Preventie-gerichte personeelsselectie, opleiding en loopbaanbegeleiding.
In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken.
29 mrt. 1999 (pp. 13).

@

Van der Velde, C.P.

(1999):
Aanbevelingen voor Preventie van Stress-gerelateerde Klachten.
In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken.
17 mei 1999 (pp. 13, en twee bijlagen).
Bijlage I: 'Ontwikkeling nieuwe Systematiek voor Psychologische Selectietests ' (pp. 3).
Bijlage II: 'Cursus: Upgrading Analytisch Vermogen ' (pp. 1).

@

Van der Velde, C.P.

(1999):
Onderzoek Voorspellende waarde van Test-rapportages, Samenvatting.
In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken.
2 juli 1999 (pp. 4).

@

Van der Velde, C.P.

(1999):
Psychologische toetsing tijdens Selectie-traject.
In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken.
26 aug. 1999 (pp. 7).

@

Van der Velde, C.P.

(1999):
Vaardigheden-profiel (Concept); Inventarisatie Selectiecriteria voor SBM-er - Vanuit oogpunt van taakvervulling en stress-preventie.
In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoofd Personeelszaken.
23 dec. 1999 (pp. 5, en 2 bijlagen).
Bijlage I: 'Toelichting bij Overzicht Selectie-Criteria SBM-functie ' (pp. 8).
Bijlage II: 'Uitgebreid Overzicht Criteria Beoordeling Geschiktheid voor SBM-functie ' (pp. 17).

@

Van der Velde, C.P.

(2007):
Referentielijst Criteria voor Competenties van (Senior) Groepsleiders, team van Afdeling (..).
In opdracht van: Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen (..), behandelafdeling.
13 aug. 2007 (pp. 6).

@

Van der Velde, C.P.

(2007):
Scorelijsten Competenties van (Senior) Groepsleiders, team van Afdeling (..).
In opdracht van: Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen (..), behandelafdeling.
14 aug. 2007 (pp. 11).

@

Van der Velde, C.P.

(2007):
De status van Regels en Afspraken voor Afdeling (..).
Voorstel tot een visie op regels en behandeling.
31 aug. 2007 (pp. 5).

@

Van der Velde, C.P.

(2007):
Sterkten-zwakte analyse van team-functioneren, Afdeling (..).
In opdracht van: Ministerie van Justitie, Rijksinrichting voor Jeugdigen (..), behandelafdeling.
5 sep. 2007 (pp. 19).(6) Psychologie en Politiek@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Gezichten van extreem-rechts.
In: ' Prisma. Berichten uit multicultureel Den Haag '.
Een uitgave van het Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie.
Themanummer: Multi-Culti Den Haag. 10de jrg., 1993, nr 1 (juli 1993). Pp. 17-40.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Toepassing van Taalkundig-Psychologische Structuur-Analyse, bij juridische toetsing aan wetsartikelen inzake discriminatie .
Artikel t.b.v. Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), Utrecht;
Anti- Discriminatie Overleg (ADO), Utrecht; dec. 1993. Pp. 1-11.

@

Van der Velde, C.P.

(1994):
Voorstel tot een strategie voor de bestrijding van extreem-rechts denken in Nederland.
Door systematische toepassing van taalkundig-psychologische structuur-analyse, voor een betrouwbare beoordeling van taaluitingen op kenmerken van discriminatie en/of racisme.
Presentatie namens Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie (HIFD) te Den Haag, 11-4-1994. Pp. 1-11, bijl.(7) Psychologie en conflictbeheersing@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Uitgangspunten voor oordeelsvorming over conflicten.
Brief aan M-J.Faber, Hugo de Groot Vereniging. 28 jun. 1993. Pp. 1-8.

@

Van der Velde, C.P.

(1994):
Systematische taalanalyse voor oordeelsvorming over juridische en politieke vraagstukken.
Door toepassing van taalkundige, logische en psychologische principes.
Presentatie voor Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', te Den Haag, 14 mrt. 1994. Pp. 1-4.(8) Overige onderwerpen:@

Van der Velde, C.P.

(1989):
Milieutechnologie: tegengif of rechtvaardiging voor economische groei?
In: ' De Mare ', nr. 24, 9 feb. 1989, p.11. Leiden: R.U.L. pp. 1-2.

@

Van der Velde, C.P.

(1992):
Asielbeleid.
In: ' De Volkskrant ', 8 feb. 1992, U-pagina. p.1.

@

Van der Velde, C.P.

(1992):
Aids-test na verkrachting geeft weinig zekerheid over schuldvraag.
In: ' De Volkskrant ', 10 apr.1992, p.9. pp.2.(9) Artikelen / Publicaties n.a.v. Balkan-oorlogen 1991-1999.@

Van der Velde, C.P.

(1993):
De Oorlog In Voormalig-JoegoslaviŽ, BosniŽ-Herzegovina.
Pamflet met historisch overzicht, t.b.v. demonstratie, 13 mrt. 1993, te Amsterdam.
M.m.v. drs. A. Broek. p: 2/ 3.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Goede Zaak.
In: ' De Volkskrant ', 1 apr. 1993, p.11.
Uit: ' Boevenbendes nemen goede zaak niet weg ', brief 25 mrt. 1993, pp. 1-2.
Pleidooi voor militaire interventie in conflict BosniŽ-Hercegovina.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Opmerkingen over de oorlog in BosniŽ-Herzegovina.
Naar aanleiding van de EG-top te Kopenhagen 20/21 juni 1993, en de vergadering van de Tweede Kamer op 23 juni 1993.
Comitť Voormalig JoegoslaviŽ.
Brief aan Dhr. M. van Traa, en andere leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland.
Over oordeelsvorming en besluitvorming met betrekking tot de uitzending van Dutchbat naar Srebrenica.
5 juli 1993. Pp. 1-11.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Argumentatie-analyse en de Discussie over de Oorlog in JoegoslaviŽ/ BosniŽ-Herzegovina.
Brief aan Dhr. M. van Traa en andere leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland, en aan dhr. M-J. Faber/ Hugo de Groot Vereniging.
8 juli 1993. Pp. 1-14.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Gespreksthema's.
Ten behoeve van Forum in Actieweek 'Wake voor BosniŽ-Hercegovina', 2 dec. 1993, 2 pp.

@

Van der Velde, C.P.

(1993):
Schijnbeloften.
In: ' De Volkskrant ', 24 dec. 1993.
Uit: 'Stop met schijnbeloften ', brief 18 dec. 1993, pp. 1-2.
Oproep aan minister Kooijmans om afstand te nemen van loze verklaringen.

@

Van der Velde, C.P.

(1994):
Strategen.
In: ' De Volkskrant ', 15 jan. 1994, p.18.
Uit: 'Het gaat om bescherming van belaagde burgers ', brief 7 jan. 1994, pp. 1-2.
Pleidooi voor echte verdediging van burgerbevolking in BosniŽ-Hercegovina.

@

Van der Velde, C.P.

(1994):
De oorlog in BosniŽ ontrafeld. Rapport over de oorlog in BosniŽ- Hercegovina.
Tweede uitgave, redactie Marcel Buurman.
Rotterdam/ Roermond: Comitť Voormalig JoegoslaviŽ.
Apr./ Sep. 1994. Pp. 2-14; 15-23; 35-37.

@

Van der Velde, C.P.

(1995):
Uitgangspunten. Over rechtsgelijkheid en tolerantie. Een leidraad in voortdurende ontwikkeling.
T.b.v.: Comitť Voormalig JoegoslaviŽ, 15 nov. 1995.

@

Ab de Buck en Cees van der Velde

(1999):
Kosovo.
Pleidooi voor militaire interventie in Kosovo, n.a.v. o.m. massamoord in Racak.
In: ' NRC ', 26 jan. 1999, p.8.

@

Van der Velde, C.P.

(2000):
Medeverantwoordelijkheid van Nederlanders voor tragedie Srebrenica. Samenvatting. 11 juli 2000 (Pp. 1-4).
T.b.v. herdenking 'Srebrenica'. (versie 1.0)Overige artikelen / publicaties:(10) Artikelen / Publicaties Geschiedenis en topografie.@

C.L. van der Leer en C.P. van der Velde

(2003):
Hofstede de Loo.
In: 'Historisch Voorburg ', Jrg. 9, nr. 2, sep. 2003.
Themanummer 'Boerderijen in Voorburg', pp. 32-71 (40 blz.), met bronvermeldingen (2 blz.), 34 ill.. <br>
Historische Vereniging Voorburg, Voorburg 2003.

@

C.L. van der Leer en C.P. van der Velde

(2003):
De Grote Loo, Kleine Loo en naburige naamgenoten.
In: 'Jaarboek Die Haghe 2003 ', p. 42-119 (78 blz.), 336 noten (16 blz.), 33 ill.. <br>
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Den Haag, 2003.

@

C.P. van der Velde

(2006):
Geschiedenis van de Landbouw: van boerderij tot cafť-restaurant.
(pp. 48, 120 afb.),
Uitgeverij Alento, Den Haag.
ISBN-10: 90-78536-01-2 / ISBN-13: 978-90-78536-01-7.

@

C.P. van der Velde en C.L. van der Leer

(2006):
Geschiedenis van De Hoogwerf.
De oude boerenhofstede aan de Zijdwendedijk.
In: 'Jaarboek Die Haghe 2006 ', p. 113-165 (53 blz.), 251 noten (11 blz.), 22 ill.. <br>
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Den Haag, dec. 2006.(11) Strips, cartoons en illustraties.@

Van der Velde, C.P.

(1970-72):
Gun Guy Tommy: De machtsformule.
Stripverhaal, tekst en tekeningen, illustraties, omslagontwerp.
In: ' The More Independent ', schoolkrant Thomas More College, Jrg. 2, 3. 5 afl., 20 pp.
Den Haag.

@

Van der Velde, C.P.

(1971-73):
Illustraties, affiches.
In: ' Move '. Jongerenmagazine.

@

Van der Velde, C.P.

(1970-73):
Puff de Postbode.
Stripverhaal, tekst en tekeningen, illustraties.
In: ' Postkontakt ', personeelsblad PTT, Den Haag, sep. 1971 - jan. 1973, 17 afl., 17 pp.

@

Van der Velde, C.P.

(1973, 1978):
Tomato Sauce Tom: De Kleine Treinroof.
Stripverhaal, tekst en tekeningen (8 pag.).
Tomato Sauce Tom: Tequilla for Two.
Stripverhaal, (7 pag).
In: ' De Vrije Balloon ', nr. 15, aug./sep. 1978, pp. 5-11.

@

Van der Velde, C.P.

(1978):
Hoezo Normaal: 1. Terreur van de Lach.
Stripverhaal (1 p.).
In: ' De Vrije Balloon ', nr. 16, okt./nov. 1978, p. 21.

@

Van der Velde, C.P.

(1980):
Hoezo Normaal: Joop Toet, in:
16. Gezond Verstand (2 p.); 13. Verzachtende Omstandigheden (2 p.);
12. Een linkse indirecte (2 p.);
26. Heel wat mans (4 p.).
Stripverhalen, tekeningen.
In: ' Supergum ' 2, 1980, pp. 156-163.
Van Wulften, Amsterdam.

@

Van der Velde, C.P.

(1980, 1981):
Ab Normaal in: 1-2. Mimicry.
Stripverhaal, tekeningen (tekst J. van der Put) (2 p.).
In: ' De Vrije Balloon ', nr. 32, 1980, p. 10-11.

@

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993):
Hoezo Normaal: 2. U zoekt wij werken.
Stripverhaal (1 p.).
In: ' Yes-Baby ', jrg. 4, nr. 1, 15 jan. 1993.

@

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993):
De Wijk: 7. Langs de lijn.
Stripverhaal (1 p.).
In: ' Yes-Baby ', jrg. 4, nr. 2, 15 feb. 1993.

@

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993):
Hoezo Normaal: 18. Branche-vervaging.
Stripverhaal (1 p.).
In: ' Yes-Baby ', jrg. 4, nr. 3, 15 mrt. 1993.

@

Van der Velde, C.P.

(1980, 1993):
Hoezo Normaal: 39. Brothers.
Stripverhaal (1 p.).
In: ' Yes-Baby ', jrg. 4, nr. 4, 15 apr. 1993.