Hoofdlijnen: in Arc of Essentials ©

Dimensies en factoren

[dd. 2018|04|28 - 22h:34m (25s:331ms) ]

Totaal-overzicht:  Kenmerken van Subjectief Bewustzijn

Subjectief Bewustzijn
Disjuncte kenmerken van bewustzijn
Inherente kenmerken van bewustzijn
Unieke kenmerken van bewustzijn
Disjuncte kenmerken, Neuronale correlaten
Disjuncte kenmerken, Informatie-correlaten
Inherente kenmerken, Neuronale correlaten
Inherente kenmerken, Informatie-correlaten
Unieke kenmerken, Disjunct
Unieke kenmerken, Inherent
Unieke kenmerken, Perceptueel
Unieke kenmerken, Activerend
Unieke kenmerken, Inherent, Perceptueel
Unieke kenmerken, Inherent, Activerend
Unieke kenmerken, Disjunct, Perceptueel
Unieke kenmerken, Disjunct, Activerend
Keuzevrijheid