Hoofdlijnen: in

Arc of

Essentials

©Dimensies en factoren[dd. 2018|04|28 - 22h:34m (25s:331ms) ]

Totaal-overzicht:

 Kenmerken van Subjectief Bewustzijn

Subjectief Bewustzijn

Disjuncte kenmerken van bewustzijn

Inherente kenmerken van bewustzijn

Unieke kenmerken van bewustzijn

Disjuncte kenmerken, Neuronale correlaten

Disjuncte kenmerken, Informatie-correlaten

Inherente kenmerken, Neuronale correlaten

Inherente kenmerken, Informatie-correlaten

Unieke kenmerken, Disjunct

Unieke kenmerken, Inherent

Unieke kenmerken, Perceptueel

Unieke kenmerken, Activerend

Unieke kenmerken, Inherent, Perceptueel

Unieke kenmerken, Inherent, Activerend

Unieke kenmerken, Disjunct, Perceptueel

Unieke kenmerken, Disjunct, Activerend

Keuzevrijheid