Hoofdlijnen: in Arc of Essentials ©

Dimensies en factoren

[dd. 2018|04|28 - 22h:34m (22s:698ms) ]

Totaal-overzicht:  CategorieŽn van Subjectieve Beleving

CategorieŽn van Subjectieve Beleving
HiŽrarchische opbouw
I. Extern
Relatie met fysische tijd en ruimte
Betrokkene(n), referent(en)
Betrokkene(n), referent(en): diverse verschijnselen of objecten
Causale functie
Relatie tussen bron en bestemming
Zintuiglijk kanaal
Extero-sensorisch proces.
Gevoelszin
Relatief meer exteroceptief
Relatief meer interoceptief
Motoriek
Intero-sensorisch proces
Introspectie
Cognitie
II. Intern
Betrokkene(n), referent(en): 1. Disjunct.
Betrokkene(n), referent(en) 2. Adherent.
Bewustzijnsgraad
Activatieniveau
Beheersbaarheid
Mate van affect
Betrokkenheid op het proces.
Relatie met taal.
Omgeving (context).
Modus van functioneren
Subjectief belang
Functie(s)
Vooronderstellingen
Afstand: 1. Distaal
Afstand: 2. Proximaal
Tijdrelatie: 1. Synchroon
Tijdrelatie: 2. Diachroon
A. Herinnering.
Ontstaan: 1. Exogeen
Ontstaan: 2. Endogeen
Sensorisch-episodisch
Sensibel-episodisch
Semantisch/ symbolisch
B. Mentale constructie
Creatieve fantasie
Redeneren/ berekenen.