Hoofdlijnen: in Arc of Essentials ©

Dimensies en factoren

[dd. 2018|04|28 - 22h:34m (16s:721ms) ]

Totaal-overzicht:  Het 'Tien-Factoren Model' © van het menselijk functioneren

Tien Factoren Model
1. Omgeving
2. Genetische aanleg
3. Lichamelijke toestand
4. Zintuiglijke waarneming en lichaamsgevoelens
5. Geheugen inhoud
6. Actieve hersenprocessen
7. Bewuste subjectieve beleving
8. Bewuste zelfsturing.
9. Emotionele en seksuele reactievorming
10. Extern waarneembaar gedrag